Dit jaar mede als gevolg van de bezuinigingen maar één (voorjaars)soos. En wel op dinsdag
10 april. Noteer dit in de agenda. LET OP: er volgt géén aparte uitnodiging meer. En vooraf aanmelden is niet nodig. Uitsluitend voor leden. Een eigen bijdrage is niet verschuldigd.

Zoals altijd in het bedrijfsrestaurant Belastingdienst Haaglanden gebouw Prinsenhof.
Van 14:15 - 16:30 uur. Vanouds gezellig.


SOOS