IN MEMORIAM

25-5-1928                                                    Lammert Venema                                                 18-12-2008           

Tijdens de op 16 december jl. gehouden kerstviering misten wij de aanwezigheid van Lammert Venema. Vreemd voor zo’n trouwe bezoeker. Uit de, de dag erna, ingewonnen informatie bleek tot onze grote schrik, dat hij vanwege een lek in de aorta met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Helaas heeft hij dit niet overleefd.

Wat heeft Lammert voor de Postactieven regio Haaglanden betekend? Destijds meldde hij zich spontaan aan om de toen ontstane vacature van voorzitter in te vullen. Gedurende zijn voorzitterschap hebben wij hem ervaren als aimabel en plichtsgetrouw. Hij gaf op een rustige en toch enthousiaste wijze leiding aan onze groep. Hij voelde zich altijd zeer betrokken bij hetgeen voor de leden werd ondernomen. Ondanks zich later voordoende privé-omstandigheden wist hij het toch altijd zo te regelen, dat hij bij de vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig kon zijn. Ook informeerde hij tussentijds telefonisch regelmatig naar de voortgang en de resultaten van de binnen het bestuur overeengekomen opdrachten. Op het laatst bekende hij, in vertrouwen, dat hij, mede door die privé-omstandigheden, merkte dat de jaren, ook qua conditie, gingen tellen. Hij was dan ook een duidelijk voorstander van het inmiddels gerezen idee om uit te zien naar een bestuur bestaande uit jongere bestuursleden, hetgeen, zoals is gebleken, tot volle tevredenheid is gelukt. Na de bestuursoverdracht per 1 januari 2008, gaf hij toe, dat er toch wel een last van zijn schouders was gevallen en dat hij blij was, dat er nu meer tijd vrijkwam om aan zijn privé-omstandigheden beter het hoofd te kunnen bieden. Helaas besliste het lot anders.

Tijdens de op 23 december 2008 gehouden crematiebijeenkomst heeft Daaf Boogaard, mede namens onze leden en de daar aanwezige bestuursleden, een dankwoord uitgesproken. Ook langsdeze weg willen wij hem danken voor zijn betrokkenheid alsmede voor de daarbij betoonde inzet en trouw. De ex-bestuursleden en de huidige bestuursleden spreken hierbij - mede namens alle leden - de wens uit, dat zijn ziel in vrede moge rusten. 

Henk van den Berg,
Ex-secretaris