Jaarverslag PaH 2013


Algemeen
Het is weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar, het achttiende jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

Veel tijd en energie gestoken is er in 2013 in het organiseren van activiteiten voor de leden. Zo hadden we dat jaar twee soosmiddagen, een “dagje uit”, en vanzelfsprekend onze altijd drukbezochte en gezellige kerstbijeenkomst.

Het onderhouden van de contacten via - email, telefoon, vergaderingen - waaronder de CPB nam weer de nodige tijd in beslag. De communicatie met de leden loopt inmiddels veelal via het internet. Men gaat zijn digitale weg steeds meer en beter vinden. De meeste leden krijgen inmiddels géén brievenbuspost meer, maar worden per e-mail op de hoogte gebracht en gehouden. De website www.pahaaglanden.nl (in principe up-to-date) geeft alle informatie en wordt goed/druk bezocht. Inschrijven via de website (of via de mail) op activiteiten is voor een ieder gemakkelijk.

Ledenbestand
Per 1 december 2013 - de subsidiedatum -  waren er 317 personen lid van onze vereniging. Per saldo een aanwas van 25.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2013 afscheid nemen van E.C. van Leeuwen Sr, P.C.J. Leijs, R. Vermeer, F.W. Beglinger, J. van Buren, P.J.M. Mallee, N.B. Bijleveld, C.C.E. Lorijnen-Stofferis, C.C.T. v.d. Aa-Leenders, en W. Ros.

Op de site vindt u een overzicht van de ledenmutaties van het afgelopen jaar.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2013 werd vier keer bijeengekomen voor een bestuurs-vergadering. Ook werd, door Johan en Tjitra, de jaarvergadering van de (landelijke) Commissie Postactieven Belastingdienst bijgewoond in Arnhem.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2013 éénmaal een brief met wetens-waardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2012. Beide zijn overigens op de site terug te vinden.

Soosmiddagen
Dit jaar waren er twee soosmiddagen: dinsdag 12 maart en donderdag 12 september. Gehouden in het Haagsche kantoor van de Belastingdienst de Prinsenhof. Gezellig druk bezocht. Koffie, thee, koek, paaseitjes (maart). En later ook - toen de bar werd geopend - het sterkere werk, maar ook fris. September had een licht Duits tintje (bieren). Er werd getrakteerd op lekkere hapjes . Alles bij elkaar geslaagde bijeenkomsten.

Dagje-Uit
Dinsdag 14 mei was ons dagje-uit.

Zo rond 09:15 uur vertrokken we met uiteindelijk z'n 92-tigen (!) vanaf het belastingkantoor in Den Haag voor een gezellig dagje Brabant. 'Over de Moerdijk' stopten we in het plaatsje Wagenberg (De Ruif) voor  een lekker bakje koffie met gebak. Vervolgens door naar Baarle Nassau. Na op eigen gelegenheid diverse malen - te voet - de grens  Nederland-België v.v. te hebben overschreden vonden we elkaar uiteindelijk weer in Nederland bij Den Engel voor een gezamenlijke lunch, welke overigens meer dan voortreffelijk was.

Om 14:00 uur vertrokken we via de Kempen naar Hilvarenbeek oftewel safaripark de Beekse Bergen. Met de eigen bus maakten we eerst een (foto)rondrit. We waanden ons in een Zuid Afrikaans natuurreservaat. Een leuke ervaring. Na de rit was er gelegenheid om het  park - gedurende bijna twee uur - nog eens te voet te verkennen. Toen bleek nog eens het grootschalige karakter van de Beekse Bergen. Een groepje van 5 zal dat beamen. Zij kon nog net op tijd bij de bus arriveren, eigenlijk dankzij een lift met een safariauto.

Om 17:15 uur vertrokken we tenslotte naar Breda om bij Bouvigne Paradise (naast het bekende kasteel Bouvigne) van een heerlijk Oosters buffet - en niet te vergeten geweldig toetjesbuffet - te genieten. Een groot succes!

Half tien in de avond reden we weer bij het belastinggebouw voor en zat een erg leuke en interessante dag er weer op. De weergoden waren ons qua zon niet erg gezind, maar Pluvius had het beter met ons voor gehad. Ondanks de soms donkere en sombere luchten was het, op wat regen tijdens de rit Hilvarenbeek - Breda na, een droge dag. Kijk op de site voor foto’s gemaakt door de diverse leden.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

Door ons bestuur werd in 2013 een viertal leden voorgedragen voor een attentie. Voor de goede orde: het bestuur kan slechts PaH-leden voordragen die tevens lid zijn van het Personeelsfonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte e.d.). Onze voordracht werd  gehonoreerd en daardoor ontvingen de betrokkenen in de feestmaand december hun attentie van het Fonds.

Website www.pahaaglanden.nl
Ook in 2013 is weer hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen. Naar de mening van het bestuur is dat weer gelukt. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen/activiteiten/locaties/tijdstippen bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie): check de site, zoals dat heet. Veel gebruikt is inmiddels ook de (handige) functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan dagje-uit en kerstbijeenkomst. De statistieken gaven aan dat de site in 2013 meer en meer bezocht werd, veel vaker dan in 2012.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2013 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt ook u voor van allerlei postactieve zaken terecht. Ze hebben een eigen site www.cpb-pa.nl. Leuk om daar eens rond te neuzen.

Kerstbijeenkomst
Dinsdag 17 december 2013 was er weer onze traditionele kerstbijeenkomst. Gezellig bij elkaar met eerst lekker koffie en/of thee met wat er bij. Later ging de bar open en kon er ook gebruik gemaakt worden van het uitstekend verzorgde warm en koud buffet.

164 aanmeldingen. Helaas zijn er altijd mensen op het allerlaatste moment verhinderd en/of ziek. NB. Verzoek: indien mogelijk graag tijdig melden.

Voorzitter Johan Goverde hield tijdens bijeenkomst vanzelfsprekend zijn kersttoespraak. Heette iedereen van harte welkom en memoreerde de ons in 2013 ontvallen leden. Check de site voor de gehele tekst.

De loterij was zoals altijd spannend. Heel wat prijsjes werden er gewonnen. Evenals voorgaande jaren op basis van je eigen postcode.

Namens de Belastingdienst en op uitnodiging aanwezig sprak Pieter Bots de aanwezigen nog toe. Hij vertelde over de laatste ontwikkelingen i.c. bezuinigingen bij de Belastingdienst. Het ene na het andere kantoor sluit. Enige lichtpunt: er mag nieuw personeel worden geworven! Een unicum in deze ook voor ambtenaren moeilijke tijden.

Als kerstattentie had het bestuur evenals voorgaande keren weer gekozen voor een VVV-bon van €15. Deze was samen met een kerstkaart met een kerstboodschap (Johan Goverde) al eerder aan de leden (één per woonadres) verzonden.

Aan het einde van de bijeenkomst was er ook weer de bekende PaH-kerstkrans (Maison Kelder!).

AFC
Tijdens met name de soosmiddag en de kerstviering was ook weer in 2013 de aanwezige bar bezet door vrijwilligers onder leiding van Iesje Gallas van de personeelsvereniging AFC. Evenals in 2012 was de voorzitter van AFC Hébe v.d. Kloet tijdens het kerstbuffet één van de vrijwilligers! Voor dit alles onze welgemeende dank.

In dit kader dienen ook Stiny Goverde, Rina v.d. Heuvel en Jenny de Jong de resp. echtgenotes van de PaH-bestuursleden genoemd worden die heel erg veel werk hebben verricht m.b.t. de koffie/thee voorziening maar ook bij het warm en koud buffet. Dank ook aan hen!

En tenslotte ook dank voor Bob Keehnen voor zijn (inmiddels gedurende jaren) uitgevoerde, hand- en spandiensten.

Foto’s: check de site.

Rijswijk, 28 januari 2014

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris