Jaarverslag PaH 2012

Algemeen
Het is weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar, het zeventiende jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

Ook in 2012 is veel tijd en energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. Zo hadden we hadden traditiegetrouw weer een soosmiddag, een “dagje uit”, en vanzelf-sprekend onze altijd drukbezochte en gezellige kerstbijeenkomst. Verder was er dit jaar weer de (tweejaarlijkse) Landelijke Dag in Nieuwegein.

Het onderhouden van de contacten via - email, telefoon, vergaderingen - waaronder de CPB nam weer de nodige tijd in beslag. De communicatie met de leden loopt overigens meer en meer via het internet. Men gaat zijn digitale weg steeds meer en beter vinden. Veel leden krijgt inmiddels géén brievenbuspost meer, maar worden per e-mail op de hoogte gebracht en gehouden. De website www.pahaaglanden.nl (up-to-date) geeft vanzelfsprekend ook alle informatie en wordt goed/druk bezocht. Inschrijven via de website op activiteiten is normaal geworden. Voor een ieder gemakkelijk.

Ledenbestand
Per 1 december 2012 - de peildatum in het kader van de bestaande subsidieregeling - waren er 292 personen lid van onze vereniging. Per saldo 28 meer dan het jaar ervoor. Dat is exact een verdubbeling van het saldo van 2011!

Als gevolg van overlijden moesten we in 2012 afscheid nemen van J. Minderhoud, A. de Boer-Harteveld, C.M. Bout en (voormalig bestuurslid van het eerste uur) Daaf Boogaard.

Op de site vindt u een overzicht van de ledenmutaties van het afgelopen jaar.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2012 werd vier keer bijeengekomen voor een bestuurs-vergadering. Ook werd de jaarvergadering van de (landelijke) Commissie Postactieven Belastingdienst bijgewoond in Harderwijk.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2012 éénmaal een brief met wetens-waardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2011. Beiden zijn ook op de site terug te vinden.

Soosmiddag
Dit jaar was er als gevolg van de Landelijke Dag in september slechts één soosmiddag: donderdag 22 maart. In het kantoor van de Belastingdienst Regio Haaglanden de Prinsenhof. Gezellig druk bezocht. Koffie, thee, koekjes, paaseitjes. En later ook - toen de bar werd geopend - het sterkere werk, maar ook fris. Er werd getrakteerd op lekkere hapjes (bedankt Iesje!). Alles bij elkaar een erg geslaagde bijeenkomst.

Dagje-Uit
Dinsdag 15 mei was het weer gezellig erop uit. 09:00 uur vertrek - met de bekende bussen van Pasteur - vanaf het inmiddels bekende kantoor regio Haaglanden. We reden naar Hoorn en vertrokken met de stoomtram met een tussenstop in Wognum, via Twisk en Opperdoes in een uur en een kwartier naar Medemblik. Een unieke ervaring. Helaas liet het weer toen even wat te wensen over. Tijdens de rit (letterlijk en figuurlijk) koffie met West-Friese krentenmik. In Medemblik - buitengaats - scheepten we in (museumboot Friesland) en voeren we onder een inmiddels stralend zonnetje naar Enkhuizen. Aan boord werd een voortreffelijke lunch geserveerd. In Enkhuizen konden we even de benen strekken, en werd het leuke oude stadje nader bekeken en/of één van de gezellige terrassen uitgeprobeerd.

Vervolgens gingen weer met de bus via een leuke route door de Schermer en de Beemster naar Haarlemmerliede alwaar we een erg goed diner gebruikten. Iets voor 20:30 uur waren we terug bij de Prinsenhof. Een meer dan geslaagde dag waarop de 85 deelnemers met veel genoegen terugkijken.

Op de site zijn foto’s van het dagje-uit te bekijken, gemaakt door Piet de Böck, Johan Goverde, Bert de Jong, Ferrie v.d. Heuvel en Hélène Veeren-Cober.

Landelijke Dag
De tweejaarlijkse landelijke Dag Postactieven was in 2011 veiliggesteld. Peter Veld de directeur-generaal Belastingdienst zegde toen de voortzetting van de subsidie toe tijdens een overleg met de Commissie Postactieven Belastingdienst. Tevens werd toen afgesproken de subsidieregeling postactieven te continueren, in die zin dat de hoogte van het bedrag voorlopig is bevroren en gehandhaafd blijft op het huidige niveau.

26 september 2012 kon daarom de 6e Landelijke Dag onder de naam "De Ontmoeting" weer (in Nieuwegein) worden gehouden. Er was een concert van de Douane Harmonie Nederland met een optreden van zangeres Katell Chevalier, een workshop bodypercussie, meegezongen (of gebruld) werd er met het zeemanskoor De Brulboei, gereden met een segway, de wereld van de i-Pad e.d. ging via de PvCF voor u open,  er werd gespeeld/bewogen met Wii, samen op de foto was mogelijk, kennisgemaakt met Burgernet, getekend/geschilderd bij Royal Talens of bij de sneltekenaars (ook digitaal), Gezond Belast was er weer, en vooral niet te vergeten de heerlijke lunch tussen de middag met tenslotte het bekende happy-hour in de namiddag. Allemaal gratis voor de leden van de Postactieven. Vele oude contacten werden weer aangehaald en/of hersteld met ex-collega's uit heel het land. Meer dan 1.200 bezoekers (45 van onze leden) een geslaagd evenement.

Het bestuur van de PaH verleende - afhankelijk van het aantal deelnemers en met een maximum van € 10 per persoon - overigens een bijdrage in de reiskosten van onze leden. Te declareren bij onze penningmeester tot uiterlijk eind december 2012.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

Door ons bestuur werd in 2012 een vijftal voorgedragen voor een attentie. Voor de goede orde: het bestuur kan slechts PaH-leden voordragen die tevens lid zijn van het Personeelsfonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte e.d.). Onze voordracht werd uiteindelijk voor 100% gehonoreerd en daardoor ontvingen de vijf betrokkenen in de feestmaand december hun attentie van het Fonds.

Website www.pahaaglanden.nl
Ook in 2012 is weer hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen. Naar de mening van het bestuur is dat weer gelukt. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen/activiteiten/locaties/tijdstippen bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie): check de site, zoals dat heet. Veel gebruikt is inmiddels ook de (handige) functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan soos, dagje-uit en kerstbijeenkomst. De statistieken gaven aan dat de site in 2012 meer en meer bezocht werd - ruimschoots vaker dan in 2011.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2012 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt ook u voor van allerlei post actieve zaken terecht. Hun eigen site www.cpb-pa.nl wordt ook steeds vaker bezocht.

Kerstbijeenkomst
Dinsdag 18 december 2012 was er weer onze traditionele kerstbijeenkomst. Gezellig bij elkaar met eerst lekker koffie en/of thee met wat er bij. Later ging de bar open en kon er ook gebruik gemaakt worden van het uitstekend verzorgde warm en koud buffet.

Dankzij het feit dat de verbouwingen in de loop van het jaar waren afgerond konden we over de gehele restaurantruimte beneden beschikken en komen tot een zo optimaal mogelijke opstelling.

151 aanmeldingen, 140 leden die uiteindelijk acte de présence gaven. Helaas zijn er altijd mensen op het allerlaatste moment verhinderd en/of ziek.

Voorzitter Johan Goverde opende de bijeenkomst met zijn kersttoespraak. Heette iedereen van harte welkom en memoreerde de ons in 2012 ontvallen vier leden. Check de site voor de gehele tekst.

De loterij was weer spannend. Heel wat prijsjes werden er gewonnen. Op basis van je eigen postcode. Opvallend was het dat sommigen niet meteen doorhadden waar ze ook alweer woonden....

Directeur Belastingdienst Regio Haaglanden Jan Hermans op uitnodiging aanwezig sprak de aanwezigen nog toe. En vertelde over de laatste ontwikkelingen. Per 1 januari 2013 houdt de Belastingdienst Regio Haaglanden op te bestaan. Er komen landelijk de nodige belastingambtenaren bij (denk aan controle). Op een ander niveau (administraties) verdwijnen er banen/mensen. Zelf wordt hij directeur MKB Nederland. Vestigingsplaats Utrecht. Maar wij zijn/blijven welkom in de Prinsenhof.

Als kerstattentie had het bestuur evenals voorgaande keren weer gekozen voor een VVV-bon van €15. Deze was samen met een kerstkaart met een kerstboodschap (Johan Goverde) al eerder aan de leden (één per woonadres) verzonden.

Aan het einde van de bijeenkomst was er ook weer de bekende PaH-kerstkrans (van de banketbakker)!

AFC
Tijdens met name de soosmiddag en de kerstviering was ook weer in 2012 de aanwezige bar bezet door vrijwilligers onder leiding van Iesje Gallas van de personeelsvereniging AFC. Zelfs de voorzitter van AFC Hébe v.d. Kloet was tijdens het kerstbuffet één van de vrijwilligers! Voor dit alles onze welgemeende dank.

In dit kader dienen ook Stiny Goverde, Rina v.d. Heuvel en Jenny de Jong de resp. echtgenotes van de PaH-bestuursleden genoemd worden die heel erg veel werk hebben verricht m.b.t. de koffie/thee voorziening en het warm en koud buffet. Dank ook aan hen!

En tenslotte (ook niet van AFC) Bob Keehnen voor zijn hand- en spandiensten.

Rijswijk, 22 januari 2013

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris