Jaarverslag PaH 2014


Algemeen
Het is weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar, het negentiende jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

In 2014 is er weer tijd gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. Zo was er een soosmiddag, een dagje-uit, en vanzelfsprekend onze altijd drukbezochte en gezellige kerstbijeenkomst. Klaverjassen (rond Pasen en de Kerst) is mogelijk via de personeelsvereniging AFC. Ook was er nog de (tweejaarlijkse) Landelijke Dag. Het up-to-date houden van onze website www.pahaaglanden.nl vraagt daarnaast de nodige aandacht en tijd.

Het onderhouden van de contacten - via email, telefoon, vergaderingen - was ook dit jaar weer een belangrijk onderdeel van het bestuurswerk. De communicatie met de leden loopt voor een groot percentage via het internet. Men gaat zijn digitale weg steeds meer en beter vinden. Dit betekent minder brievenbuspost met daar tegenover veel digitaal verkeer. De website geeft alle informatie (denk ook aan foto’s) en wordt goed/druk bezocht. Inschrijven via de website (of via de mail) op activiteiten is gemakkelijk en wordt veel toegepast.

Ledenbestand
Per 1 december 2014 - de subsidiedatum - waren er 322 personen lid van onze vereniging.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2014 afscheid nemen van F. Simons (ons oudste lid, overleed twee weken voor zijn 98 ste verjaardag), A.J. van Rijsbergen, A.M.H. Breure, Z. Bom-Ammerlaan, H. Stuij en M.L. Boering-Delfgaauw.

Op de site vindt u een overzicht van de ledenmutaties van het afgelopen jaar en jaren daar voor.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2014 werd driemaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Ook werd, door Johan en Tjitra, de jaarvergadering van de (landelijke) Commissie Postactieven Belastingdienst bijgewoond in - deze keer - Den Haag.

Brief met wetenswaardigheden (Nieuwsbrief)
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2014 eenmaal een brief met wetenswaardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2013. Beide zijn overigens op de site terug te vinden.

Soosmiddag
Dit jaar was er zoals gebruikelijk in het jaar van de (tweejaarlijkse) Landelijke Dag Postactieven één keer een soosmiddag: dinsdag 18 maart. Gehouden in het Haagsche kantoor van de Belastingdienst de Prinsenhof. Gezellig en druk bezocht. Koffie, thee, koek en na de opening van de bar het sterkere werk, maar ook fris en tussendoor hapjes. Alles bij elkaar geslaagde bijeenkomst.

Dagje-Uit
Dinsdag 13 mei was ons dagje-uit.

Zo rond 09:00 uur vertrokken we met uiteindelijk 94 deelnemers vanaf het belastingkantoor in Den Haag voor een gezellig dagje (zeg maar) Zeeland. De eerste stop was - na een druilerige rit - in Bruinisse voor koffie met gebak. Iets dat er altijd goed in gaat. Via een mooie route dwars door Zeeland over de eilanden via de bekende bruggen en plaatsen zoals Zierikzee en Middelburg kwamen we uiteindelijk in Zoutelande terecht alwaar we de lunch gebruikten bij Eeterij Bij Willebrord. Ze waren verrast door onze iets te vroege aankomst maar maakten het goed middels een goede lunch. Na een korte wandeling - het was inmiddels lekker zonnig geworden - en een prachtig uitzicht over de Westerschelde vertrokken we naar Middelburg waar we inscheepten op de Lady Madeleine uit Vlissingen. We voeren over het kanaal naar Veere. Vlak voor Veere werden we geschut. Hierna tijd om het Oud-Hollandse plaatsje nog eens goed te bekijken. Terrasjes en winkeltjes werden niet vergeten, ook Oma’s Snoepwinkeltje niet. Uiteindelijk tijd voor het diner dat we in het Wapen van Stellendam in Stellendam gebruikten. Daar werden we door Pasteur verrast met een gratis drankje vanwege “de lunch”. Om 20:00 uur werd het tijd om op huis aan te gaan. Kwart over negen arriveerden we weer op de plek van vertrek en keken we terug op een als van ouds zeer geslaagde dag. Kijk op de site voor foto’s gemaakt door de diverse leden.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie of aandacht. Dit geldt ook voor degenen die een (pre)pensioen of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

NB. T/m 2103 konden door ons bestuur leden, die ook lid zijn van het Fonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte e.d.) voorgedragen worden voor een attentie. Deze mogelijkheid is in 2014 vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij het Fonds. Het (bestuur van het) Fonds ontwikkelt momenteel een andere vorm van aandacht.

Website www.pahaaglanden.nl
Ook in 2014 is weer veel tijd gaan zitten om de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen. Naar de mening van het bestuur is dat weer gelukt. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen/activiteiten/-foto’s/locaties/tijdstippen bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie 2007-2014): check de site, zoals dat heet. Handig is de functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan dagje-uit en kerstbijeenkomst. Dit kan overigens eveneens via een e-mail. De statistieken gaven aan dat de site in 2014 druk bezocht werd, met piekmomenten die afhankelijk waren van geplande activiteiten.

Klaverjassen
Het is voor de leden van de PaH mogelijk tweemaal per jaar (rond de Pasen en de Kerst) bij de personeelsvereniging AFC in gebouw Prinsenhof te klaverjassen. Check hiervoor onze site. De kerstdrive werd afgelopen 15 december gehouden. Diverse PaH-leden maakten van de gelegenheid gebruik (zie ook uitslag en foto’s op site).

Smoelenboek
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het “fotografisch vastleggen” van leden. In 2014 zijn we daar mee doorgegaan en hebben we de meeste foto’s kunnen voorzien van een roepnaam. Nieuwe leden zullen in het vervolg worden gevraagd zelf voor een (digitale) foto te zorgen. Uiteindelijk komen de foto’s beschikbaar op de eigen site. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. De foto’s worden voorzien van de roep/voornaam zónder achternaam. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

De Landelijke Dag

De Landelijke Dag Postactieven "De Ontmoeting" wordt om de twee jaar georganiseerd. Dit jaar was dit op woensdag 24 september in het bekende Business Center van Nieuwegein. De nadruk lag ditmaal op het zelf participeren aan activiteiten, workshops en lezingen. Denk aan een informatiemarkt, Gezond Belast, Personeelsfonds, PvCF, Belastingmuseum en Belastingwerk, maar ook aan bijvoorbeeld schilderen. Uiteraard was er de Douane Harmonie met als speciale gast musicalster Brigitte Heitzer. In de middag was er het toneelstuk 'van Gogel tot Google'.

Bijzondere gast(spreker): astronaut André Kuipers.

Het evenement werd zeer druk bezocht (zo'n 1.300 personen) en was uitermate geslaagd te noemen. Volgende afspraak: eind september 2016.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2014 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt ook u voor van allerlei postactieve zaken terecht. Ze hebben een eigen site www.cpb-pa.nl. Leuk om daar eens rond te neuzen.

Kerstbijeenkomst
Dinsdag 16 december 2014 was er weer onze traditionele kerstbijeenkomst. Gezellig bij elkaar vanaf 14:30 uur met eerst lekker koffie en/of thee met wat er bij. Later ging de bar open en kon er ook gebruik gemaakt worden van het uitstekend verzorgde warm en koud buffet.

163 aanmeldingen. Helaas zijn er altijd mensen op het allerlaatste moment verhinderd en/of ziek. NB. Verzoek: indien mogelijk graag tijdig melden.

Voorzitter Johan Goverde hield tijdens bijeenkomst zijn inmiddels traditionele kersttoespraak. Heette iedereen van harte welkom en memoreerde de ons in 2014 ontvallen leden. Check de site voor de gehele tekst.

De loterij was zoals altijd spannend. Heel wat prijsjes werden er gewonnen. Zoals gebruikelijk op basis van je eigen postcode. Ook nu weer bleek het soms moeilijk de eigen postcode te (her)kennen.

Namens de Belastingdienst en op uitnodiging aanwezig sprak Pieter Bots de aanwezigen nog toe. Hij schetste ondermeer de laatste stand van zaken bij de Belastingdienst. Een ongekende reorganisatie is aan de orde. De helft van de op dit moment nog aanwezige kantoren - en dat is op zich nog maar een deel van het aantal kantoren dat de meesten van ons hebben meegemaakt - verdwijnt. 20 kantoren (afgerond) verspreid over het land blijven open/over. Ook meldde hij het eind van zijn actieve werkzame leven. Per 1 april stopt hij bij de dienst en treedt hij tot de Postactieven Haaglanden toe. Hij hoopt volgende keer als deelnemer aan de kerstbijeenkomst aanwezig te zijn.

Als kerstattentie had het bestuur evenals voorgaande keren weer gekozen voor een VVV-bon van €15. Deze was samen met een kerstkaart met een kerstboodschap (Johan Goverde) al eerder aan de leden (één per woonadres) verzonden.

Aan het einde van de bijeenkomst was er ook weer de bekende PaH-kerstkrans (Maison Kelder!).

AFC
Tijdens met name de soosmiddag en de kerstviering was ook weer in 2014 de aanwezige bar bezet door vrijwilligers onder leiding van Iesje Gallas van de personeelsvereniging AFC. Evenals in 2012 en 2013 was de voorzitter van AFC Hebe v.d. Kloet tijdens het kerstbuffet één van de vrijwilligers! Voor dit alles onze welgemeende dank.

In dit kader dienen ook Stiny Goverde en Jenny de Jong de resp. echtgenotes van de PaH-voorzitter en penningmeester genoemd worden die veel werk hebben verricht m.b.t. de koffie/thee voorziening en bij het warm en koud buffet. Dank ook aan hen!

En tenslotte ook dank voor Bob Keehnen voor zijn (inmiddels gedurende vele jaren) uitgevoerde, hand- en spandiensten.

Foto’s: check de site.




Rijswijk, 27 januari 2015


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris