Jaarverslag PaH 2016

Algemeen
Het is weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar, het éénentwintigste jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

In 2016 werd, zoals alle jaren eigenlijk, de nodige tijd gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. Zo was er dat jaar één soosmiddag, gebruikelijk in het jaar dat ook de Landelijke Dag wordt gehouden, een dagje-uit, onze altijd drukbezochte gezellige kerstbijeenkomst, een VVV-bon (ons ‘kerstpakket’) en één kerstkrans (Maison Kelder) per woonadres.

De website vol met informatie (denk ook aan foto’s van de activiteiten) werd druk bezocht. Inschrijven op activiteiten gebeurt inmiddels veelal via de website (ook wel per e-mail) en is veruit de gemakkelijkste/snelste manier.

Ledenbestand
Per 1 december 2016 - peildatum - waren er 398 personen lid van onze vereniging.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2016 afscheid nemen van 4 leden. We gedenken J.F. v.d. Aa, M. Blanken, B.J.M. Leeuwendaal en J. Verbeek. A. Blijleven bedankte als gevolg van de opname in een verzorgingshuis.

Met name als direct gevolg van de ontwikkelingen in de Dienst was er in 2016 sprake van een betrekkelijke hausse van nieuwe leden. In totaliteit meldden zich 67 leden - veelal inclusief partner - aan.

Op de site vindt u een overzicht van de ledenmutaties van het afgelopen jaar. Bijgehouden met ingang van 2008.

Het komt voor (maar niet in 2016) dat oud-collega’s die dus voor de Dienst hebben gewerkt maar dóór de beëindiging van het dienstverband elders zijn gaan werken, en inmiddels met pensioen zijn lid willen worden van de Postactieven Haaglanden. Formeel kunnen zij niet als gepensioneerden van de Dienst worden gezien (landelijke beleid). Voor hen wordt door ons dan ook géén subsidie ontvangen. De mogelijkheid zich als buitenlid aan te melden heeft het bestuur geboden. D.w.z. lid worden tegen betaling van het vigerende subsidiebedrag. Gelet op financiële belangen is een (maximum)drempel noodzakelijk. Deze drempel bedraagt 3% van het aantal leden. In eerste instantie buiten de boot vallenden komen op een wachtlijst. In 2016 maakte niemand gebruik van deze regeling.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2016 werd driemaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Door Bert, mede in zijn hoedanigheid als kascommissiecontrolelid en Johan werd de jaarvergadering van de (landelijke) Commissie Postactieven Belastingdienst bijgewoond in - ditmaal - Eindhoven.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2016 éénmaal een brief met wetenswaardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2015. Beide zijn op de site terug te vinden.

Soosmiddag
Dit jaar was er weer - als gevolg van de tweejaarlijkse Landelijke Dag in Nieuwegein in september - één soosmiddag. Deze zogenoemde voorjaarssoos werd gehouden donderdag 17 maart 2016. Rond de 50 belangstellenden die omstreeks 14:00 uur zich verzamelden voor in eerste instantie koffie/thee met wat er bij. Om 14:30 uur ging de bar open en werd het extra gezellig. Toen er naast de gebruikelijke kaas en worst ook nog eens (2x) heerlijke warme Indische hapjes gepresenteerd werden kon de middag niet meer stuk. Een zeer geslaagde bijeenkomst.

Dagje-Uit
19 mei 2016 gingen we op stap voor het jaarlijks uitje. Het zou - ook op voorhand ingeschat - een lange dag worden gelet op het programma. Reisdoel: Vlaanderen. Om 09:00 uur werd vertrokken vanaf het belastingkantoor in Den Haag met in totaliteit 93 man/vrouw (in eerste instantie aangemeld 100) in twee gloednieuwe bussen van Pasteur. Op naar een stop in restaurant De Boschwachter in het Mastbos bij Breda. Daar wachtte koffie met gebak. We vervolgden onze reis om min of meer klokslag 12:00 uur in het centrum van Mechelen te arriveren. De imposante Romboutstoren bij de gezellige Grote Markt zag ons al aankomen. Hierna was er een kleine drie uur de tijd om op eigen gelegenheid  het oude centrum te bekijken, een terrasje te pakken, wat te eten en/of te drinken, te shoppen etc. Verbazing bij het straatnaambordje met de opmerkelijke naam Befferstraat. Sommigen (de echte helden) beklommen zelfs de Romboutstoren (meer dan 500 treetjes) om van een prachtig uitzicht over de stad te genieten. 

Rond drie uur vertrokken we naar het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een complex met een verborgen parel van de Art Nouveau: De Wintertuin, iets dat je gezien moet hebben. Ontvangst met koffie/thee en een koekje. In drie groepen gesplitst - elk met een eigen gids - dwaalden we twee uur door het imposante complex. We zagen de Ursulzaal, de Pianogalerij, de Alpenzaal en de Feestrefter. Een bezoekje aan de in zandsteen opgetrokken heel aparte  neogotische kloosterkerk kon niet ontbreken en natuurlijk De Wintertuin. Wat een geweldige in glas opgetrokken salon in Art Nouveau. En wat een interessante geschiedenis die er bij hoort.

Uiteindelijk moesten we weer richting Nederland en denken aan de inwendige mens. We deden ons tegoed bij het bij het inmiddels bij velen van ons bekende Bouvigne Paradijs bij Breda. (Oosters) eten zoveel je wilt, met een zeer uitgebreid toetjesbuffet!

De thuiskomst bij CS of belastingkantoor uiteindelijk zo rond 22:15 uur. Een latertje voor ons doen. Maar de moeite waard. Het was een pracht dag, veel gezien en gehoord, terwijl ook de Belgische weergoden hun best hadden gedaan: zonnig en 22 graden!

Landelijke Dag
Ditmaal werd de tweejaarlijkse Landelijke Dag woensdag 21 september 2016 gehouden. Weer in Nieuwegein. Meer dan 1.100 deelnemers. Een groot succes. De dag werd geopend door de per 1 november 2015 aangetreden nieuwe Directeur Generaal van de Belastingdienst Hans Leijtens.

In de ochtend was er een verzorgd - inmiddels denk ik wel traditioneel - optreden van de Douane Harmonie Nederland met als gaste de sopraan Laetitia Gerards. Zij vergastten de aanwezigen met enkele bekende en daardoor extra mooie nummers.

Prof. Dr. Erik Scherder (gastspreker) hield een signeersessie betreffende zijn boek "Laat je hersenen niet zitten". Veel mensen schaften zich dit boek aan met desgewenst een persoonlijke noot van de auteur en/of gingen samen op de foto. Na de goed verzorgde lunch hield Erik Scherder een soort college over bewegen en de invloed daar van op onze hersenen. Wij als toehoorders werden hierbij middels een wisselwerking tussen presenteerder en publiek actief betrokken. 90% dachten aan het begin van zijn betoog tot de groep Nederlanders die voldoende beweegt te behoren. Aan het eind bleek dit uiteindelijk te zijn gereduceerd tot 10%. Werk aan de winkel dus. Zeker nadat het belang voor onze hersenen door Scherder op de voor hem kenmerkende humoristische wijze was duidelijk gemaakt. Een les om zeker niet te vergeten.
Gedurende de dag waren er talloze activiteiten, denk aan clickshots fotoservice, Gezond Belast, lasergamen, een karikaturiste, wii, belasting- en douanemuseum, PvCf, personeelsfonds. De dag werd afgesloten met een happy (one and a half) hour. Veel van onze leden (regio 23) bezochten de dag. Tot over twee jaar.

Kerstbijeenkomst
Onze Kerstbijeenkomst werd dinsdag 20 december gehouden. Er werd een warme Indische maaltijd aangeboden. Zoals gebruikelijk startten we met koffie/thee met wat er bij (14:30 uur). Om 15:00 uur hield voorzitter Johan Goverde zijn traditionele kersttoespraak, waarin ook  aandacht voor degenen die ons in 2016 ontvielen. Ook Eugène Beekman plaatsvervangend directeur MKB Den Haag verwelkomde ons en hield een korte toespraak, uiteraard stipte hij vervroegde uittreedregeling (SWITCH) aan. Daarna ging de bar open en vervolgens het buffet met de heerlijke Indische maaltijd van Toko Bali. We hadden een record aantal deelnemers (iets meer dan 180). Na de maaltijd was er de gratis loterij, waardoor er weer veel leden gelukkig werden gemaakt met een leuk prijsje. Aan het einde van de bijeenkomst was er ook weer de bekende PaH-kerstkrans (Maison Kelder). Om 18:00 uur was tenslotte een ieder vertrokken en keken we terug op een meer dan geslaagde bijeenkomst. Speciale dank was er voor Iesje Gallas, haar ploeg, de mensen van BCFD en de beveiliging.

Als kerstattentie had het bestuur evenals voorgaande keren weer gekozen voor een VVV-bon van €15, ditmaal in een prachtige verpakking. Deze was samen met een kerstkaart met een kerstboodschap van de voorzitter al eerder aan de leden (één per woonadres) verzonden.

NB  Er was gekozen voor een ruime aanmeldtermijn van een maand. Veel nieuwelingen werden verwacht als gevolg van de grote toeloop van nieuwe leden. Wellicht speelde ook een maximum aantal bezoekers (veiligheid!) een rol. Dat vroeg om een flinke logistieke aanpak. Het bestuur had daarom besloten streng en consequent te handelen bij eventuele te late aanmeldingen en/of leden die zonder (aan)melding. Te laat of niet aangemeld: sorry géén toegang. Jammer en helaas dat enkele leden dit aan den lijve hebben moeten ondervinden.

Website www.pahaaglanden.nl
Ook in 2016 is weer veel tijd gaan zitten om de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen. Denk hierbij ook aan het ‘smoelenboek’. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen/activiteiten/-foto’s/locaties/tijdstippen bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie 2007-2016): check de site, zoals dat heet. Handig is de functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan het dagje-uit en de kerstbijeenkomst.  De statistieken gaven aan dat de site in 2016 erg goed bezocht werd, met piekmomenten die afhankelijk waren van activiteiten.

Smoelenboek
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het ‘fotografisch vastleggen’ van leden. In 2014, 2015 en 2016 zijn we daar mee doorgegaan en hebben we inmiddels ook veel foto’s kunnen voorzien van een naam. Sedert medio 2015 raadpleegbaar op de site onder de naam ‘het smoelenboek’. Nieuwe leden worden inmiddels bij aanmelding gevraagd om een (digitale) foto. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt. Toch is e.e.a. verre van compleet. Niet ieder (met name nieuw) lid heeft inmiddels voldaan aan het verzoek zijn/haar digitale fotootje aan te leveren. Vandaar bij dezen een herhaalde oproep. Stuur uw foto via een e-mail aan Bert de Jong postactievenhaaglanden@casema.nl voorzien van voor- en achternaam. Dank.

Klaverjassen
Het is voor de leden van de PaH mogelijk tweemaal per jaar bij de personeelsvereniging AFC in gebouw Prinsenhof te klaverjassen. Afgelopen jaar op 21 maart (Paasklaverjas) en 19 december (Kerstklaverjas). Zo’n kwart van het aantal deelnemers betrof Postactieven Haaglandenleden (zie uitslagenlijst op de site). Check de site ook voor info over inschrijven en data.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2016 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt ook u voor van allerlei postactieve zaken terecht. Ze hebben een eigen site www.cpb-pa.nl. Leuk om daar eens rond te neuzen.
Dankzij het bureau kwam er dit jaar de mogelijkheid B-werk Senior - een link die toegang geeft tot een selectie gemaakt van artikelen en nieuwsberichten eerder verschenen in de Beeldkrant. - te gebruiken.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie of aandacht. Dit geldt ook voor degenen die een (pre)pensioen of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

NB.  Voorheen konden door ons bestuur leden, die ook lid zijn van het Fonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte e.d.) voorgedragen worden voor een attentie. Deze mogelijkheid is vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij het Fonds.Rijswijk, 22 januari 2017

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris