Dinsdag 16 december 2014 14:30 uur was weer onze traditionele kerstbijeenkomst. 160 leden maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar in kerstsferen te ontmoeten. Genietend van om te beginnen de koffie/thee met kerstkransjes, vervolgens de bar en een koud/warmbuffet, ook een gratis loterij. Bij het vertrek was er nog een kerstkrans (van Maison Kelder!). Voorzitter Johan Goverde hield zijn kersttoespraak over wat we dit jaar met zijn allen gedaan hebben maar stond ook even stil bij degenen die ons helaas ontvielen. Klik HIER voor de tekst van de toespraak. Op verzoek spreekt ook Pieter Bots namens de leiding nog een woordje. Hij vertelt dat in dit verband hij zijn laatste toespraak houdt, want per 1 april verlaat hij de Dienst en gaat hij deel uit maken van de Postactieven. En in die hoedanigheid hoopt hij volgend jaar de kerstbijeenkomst weer bij te wonen maar dan naar de toespraak van iemand anders te luisteren. Hij schetst in het kort de situatie van nu bij de Belastingdienst. Een ongekend grote reorganisatie is aan de orde. De helft van de op dit moment nog bestaande kantoren (40, en dat is al een fractie van wat de meeste aanwezigen zelf in hun actieve tijd hebben meegemaakt red.) zal verdwijnen. Ongeveer 20 kantoren verspreid over het gehele land blijven over/open. Uiteraard heeft dit grote invloed op werk en de mensen. Opmerkelijk feit: extra budget is er niet voor. Er wordt veel van alles en iedereen gevraagd. Tenslote wenst hij iedereen een fijne middag.          
KERSTBIJEENKOMST 2014