Beste leden,

Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op deze kerstsoos. Het doet ons deugd weer heel wat vertrouwde gezichten te mogen weerzien. Dit jaar is het bestuurlijk gezien een mooi jaar geweest. In goed overleg hebben we het secretariaat kunnen bemannen. Voor degenen, die regelmatig de site van de P.A.H. bezoeken hebben daar al kunnen lezen dat Ferrie van de Heuvel deze taak op zich heeft genomen en als medebestuursleden kunnen we zeggen: zeer zeker naar ons volledige genoegen!

Zo als we nu hier weer bij elkaar zitten, moeten we dus constateren dat er weer een  jaar bijna voorbij is. Het eerste decennium van de 21e eeuw hebben we dan alweer gehad.

Dit jaar was het ook 15 jaar geleden dat deze club van gepensioneerden een officiële status kreeg. Het is dan ook even goed om te memoreren dat die tot stand kon komen dankzij de niet nalatende ijver van onze Henk van de Berg.

Misschien is het even leuk om te weten hoeveel leden deze club nu heeft: per 1 december j.l. hadden we 250 officieel geregistreerde leden. Hiervan zijn er 4 boven de 90; 49 boven de 80 en 50 boven de 70. De overigen zijn dus "de kleuters" onder de 70 t.w. 144. Voor de snelle rekenaars onder u, ontbreken er dan nog 3, dat zijn leden waarvan wij de geboortedatum niet kennen.

Dit jaar kwamen er 11 nieuwe leden bij. Helaas verloren we 10 leden door overlijden en hebben 4 leden bedankt voor hun lidmaatschap. U kunt al deze mutaties terugvinden op de website van de P.A.H.

Terugkomend op ons 15 jarig bestaan. U begrijpt natuurlijk dat we als bestuur, dit niet zo maar voorbij hebben willen laten gaan. Daarom hebben we gemeend aan de leden per adres een blijvende herinnering te moeten geven. Uiteraard moest dat iets zijn waar ieder wat aan had. Moderne communicatiemiddelen worden nog niet door iedereen gebruikt, terwijl pen en papier zeker nog door iedereen worden gebruikt, als is het maar bij tijd en wijle. We wensen iedereen dan ook veel plezier met de straks uit te reiken lederen map en stalen parkerpen met inscriptie. Daar niet iedereen hier aanwezig is, verzoekt het bestuur aan die personen, die een gepensioneerde collega in de buurt heeft wonen en hier afwezig is de doos mee te nemen en daar af te geven dan wel in de brievenbus te deponeren. Zodat onze doelstelling dat op alle adressen het jubileumcadeau zal arriveren, kan worden waargemaakt.

Overigens treft u in de doos ook nog een cadeaubon aan van € 12,50. Dit moet u zien als het kerstpakket. Evenals vorig jaar hebben wij besloten dit in deze vorm te geven. De hoge handlingskosten die onvermijdelijk zijn bij de keuze voor een pakket zorgen dat voor de inhoud van het kerstpakket nauwelijks iets overblijft.

Dit jaar hebben we naast ons zeer zonnig uitstapje op 18 mei naar Spakenburg, Harderwijk en Haarzuilens, nog een soos gehouden. De tweede soos hebben we niet georganiseerd daar op 29 september de landelijke dag in Nieuwegein was ingepland. In 2011 zal er weer tweemaal een soos worden gehouden. De data kunt u eind januari verwachten.

Het ziet er nu toch wel echt naar uit dat deze bijeenkomst hier voor het laatst gehouden zal worden. In hoeverre Will de Haan hier nog iets over kan mededelen weet ik niet. We horen het straks wel van hem. Overigens zal Will de Haan per 1 januari a.s. zijn actieve loopbaan afsluiten. Tot nieuwe voorzitter van het managementteam Haaglanden is benoemd de heer Jan Hermans.

Verder moeten we afwachten in hoeverre we getroffen zullen worden door de bezuinigingen. Qua kosten zijn we binnen die grote belastingdienst een druppel op een gloeiende plaat, maar wanneer er binnen de belastingdienst € 400 miljoen bezuinigd moet worden, moeten we er maar voorzichtig rekening mee houden dat we ook door de kaasschaaf geraakt kunnen worden.

Ik nodig, mede de overige bestuursleden, jullie uit om zo gebruik te gaan maken van het gereedstaand buffet. Per tafel zullen jullie worden uitgenodigd om naar het buffet te gaan.

Ik dank nu reeds de vrijwilligers achter de bar voor hun belangeloze inzet. Ook Tjitra en Bob Keehnen alvast bedankt voor jullie extra inspanningen.

Het bestuur wenst jullie hele fijne kerstdagen toe. Voor het nieuwe jaar: veel heil en zegen voor uzelf en degenen, die u lief zijn.

Eet smakelijk !