Allemaal van harte welkom op deze kerstsoos.

Het doet het bestuur weer genoegen dat jullie  met zo een groot aantal  aanwezig zijn.
Over het weer mogen  we niet klagen. Wel wat nattig, maar het is wel eens erger geweest.
Zo als jullie gemerkt hebben, is het tijdstip van de aanvang van de kerstsoos met een halfuur
verschoven naar half drie, niet omdat we jullie korter willen zien, maar vorig jaar hebben we gemerkt dat het logistiek niet goed liep i.v.m. met de restauranttijden voor het nog actieve gedeelte van de belastingdienst en aanverwante diensten in dit gebouw. Om alles beter te kunnen organiseren hadden we gewoon dat halfuurtje extra nodig.

Terugblikkend op het jaar mogen we stellen dat het een goed jaar is geweest. De soosmiddag in maart. Het dagje uit  op 15 mei naar Hoorn - Medenblik - Enkhuizen met een geslaagd diner in Haarlemmerliede. Aantal deelnemers: 85.

Verder  de landelijke dag op 26 september , waar meer dan 1200 gepensioneerden  gebruik van hebben gemaakt. Ter herinnering: Het bestuur had besloten om aan iedere deelnemer maximaal € 10,= bij te dragen. Afhankelijk van het aantal deelnemers van de PAH. Zij, die nog willen declareren,  dienen hun verzoek , onder vermelding van hun bank - of girorekening , kenbaar te maken aan de penningmeester voor 1 januari a.s.,dus nog 13 dagen te gaan.
Onze groep gepensioneerden groeit nog steeds.

In 2012 hebben zich 40 nieuwe leden gemeld.
Vier hebben om diverse redenen opgezegd en helaas hebben  we ook dit jaar weer mensen verloren door overlijden, t.w. :  J. Minderhout                                                10 februari
                                           A.De Boer - Harteveld                                     7 maart
                                           C.M. Bout                                                     16 augustus
                                           D.P. Bogaard                                                 26 augustus.

Bij Daaf Bogaard wil ik nog even memoreren dat hij als bestuurder van de PAH jarenlang de kar mede heeft getrokken om tot het huidige resultaat te  kunnen komen.

Onze groep heeft een omvang genomen tot bijna 300 mensen. Om precies te zijn 295
De kans is groot dat we in 2013 de 300 zullen gaan passeren.Qua leeftijdscategorie kunnen we de groep als vogt opsplitsen:  4   90 plussers
                                                47  van  80 tot 90
                                                58  van  70 tot 80
                                               170  van 60 tot 70
                                               14 onder de 60 jaar
En 2 ja heus, zonder geboortedatum!

Het huidige bestuur zal op 1 januari a.s. zijn eerste lustrum volmaken. Ja, de tijd gaat snel. We zitten er al weer 5 jaar. Namens  de andere bestuursleden mag ik zeggen:
Nog steeds met plezier.

Binnen de belastingdienst zijn al weer de nodige veranderingen op til. Ik denk, dat de directeur Jan Hermans daar straks nog wel iets over zal zeggen.

Als afsluiting wens het bestuur iedereen vanmiddag veel gezelligheid en een smakelijk eten.
Ga rustig naar het buffet. Er is genoeg voor iedereen. Om het aan het buffet goed te laten verlopen krijgt u een seintje wanneer u kunt gaan.

Nogmaals geniet met volle teugen
Fijne feestdagen en alle goeds en veel gezondheid  voor 2013.

Johan Goverde
18 december 2012