Kersttoespraak 2013 voorzitter.


Beste Mensen,
Wat is het weer een geweldige opkomst.
Ruim 150 personen zijn hier vandaag aanwezig om onder het genot van een hapje en een drankje lekker met elkaar even bij te praten. Ik vraag me af of jullie wel genoeg stof hebben om de tijd vol te maken, want het is toch bijna niet te geloven dat het al weer een jaar geleden is dat we hier samen zijn gekomen. Je merkt de tijd gaat snel.

Naast het dagje uit naar Baarle Nassau en de Beekse Bergen en het gebruik van het diner in Breda, wat in zijn totaliteit een voortreffelijke dag was, waar iedereen met volle teugen van heeft genoten en de 2 soosmiddagen dit jaar,  is deze Kerstsoos toch steeds een mooi hoogtepunt als afsluiting van het jaar. Vooral omdat aan deze dag zo massaal wordt meegedaan. Ik kan jullie alvast zeggen: ook dit jaar ligt de verwenlat op hoog  niveau.

Als het goed is hebben jullie de Kerstkaart met de cadeaubon allemaal al thuis ontvangen en misschien al verzilverd. Geen cadeaubon ontvangen, meldt het even bij het bestuur.
Ook dit jaar is  in ons deelnemersbestand weer het nodige gebeurd. Wij zijn gegroeid naar een deelnamebestand van 318 personen. Qua leeftijdsopbouw kunnen we de volgende  onderverdeling maken:

5          personen                                    90 plus
45        personen                                    80 plus
68        personen                                    70 plus
183      personen                                    60 plus
17       personen                                     onder de 60

Je ziet dat oudere ambtenaren, naar verhouding,  nog best in trek zijn. Schijnbaar zijn  ambtenaren toch niet zo saai,  zoals wel eens gesuggereerd wordt. In 2013 hebben zich 39 nieuwe deelnemers aangemeld. 7 deelnemers hebben bedankt en 8 mensen zijn overleden. De overledenen willen we even memoreren door hun naam te noemen:
De heren van Leeuwen, Leys, Vermeer, Beglinger, van Buren en Mallee, alsmede de dames Lorijnen - Stofferis en van der Aa - Leenders.

Komend jaar zullen we weer een landelijke dag hebben in Nieuwegein. Deze zal worden  gehouden op 24 september, dientengevolge zal er volgend jaar dan ook maar 1 x een soos worden gehouden.

Rest mij, mede namens het gehele bestuur,  jullie allemaal een fijne en gezellige middag toe te wensen. Dat het jullie zal mogen smaken onder genot van heerlijke drankjes.
Vergeet overigens niet om aan het eind van de middag je kerstkrans mee te nemen. Zij, die om een of andere reden eerder weg moeten, kunnen zich voor de kerstkrans melden bij een bestuurslid. Deze zal er dan voor zorgen dat de kerstkrans kan worden overhandigd.

Smakelijk eten.