Kersttoespraak 2017.

In dit jaar waar de woorden dames en heren, jongens en meisjes in de ban zijn gedaan verwelkom ik jullie vandaag met: Lieve kerstsoosbezoekers.
Ik kan jullie natuurlijk allemaal verwelkomen door je met naam en toenaam te noemen, maar ik ben bang dat we dan allemaal met een doggybag naar huis zullen moeten gaan. Laten we het maar houden op: Allemaal van harte welkom en geniet van deze middag.
Dit jaar worden we in de watten gelegd door onze huiscateraar B'Vital. Alles zal worden uitgeserveerd door personeel van B'Vital. Op voorhand wil ik de catering al bedanken voor de gedane en de inspanningen, die nog geleverd gaan worden

Na de koffie/thee gaan de bars open. De bars zijn open van 15.00 uur tot 17.00 uur. Er is een bar voor alkoholische dranken en een bar voor zo genoemde softdrinks. Vanaf 15.15 uur wordt het buffet uitgeserveerd en kan dus de inwendige mens worden versterkt. Het is een chinees/indisch buffet.
Een dringend verzoek van het bestuur is om uiterlijk half 6 het pand te hebben verlaten. Dit verzoek is namens de beveiliging en daarnaast speelt ook mee de eventuele extrakosten voor het personeel van de cateraar. Vergeet bij het naar huis gaan niet de kerstkrans mee te nemen. Zo als altijd 1 kerstkrans per adres.

Jullie hebben gemerkt dat de cadeaubon dit jaar bestaat uit een plastic kaart. Hierop staat €15,- . Deze kan nu ook deels besteed worden. Het niet gebruikte deel blijft op de kaart staan. Wees zuinig op streepjescode. Deze kan, middels een smartfoon, gefotografeerd worden. Men zoekt dan middels het nummer van de kaart op internet het saldo op. Bij het aankoopadres laat men de barcodezien en deze wordt dan gescand en daar door wordt de aankoop betaald van het saldo van jouw kaart. Na de televisie-uitzending zal de winkelier wel voorzichtiger zijn geworden. Maar toch een gewaarschuwd mens, telt voor twee.  Vraagt de verkoper naar de pincode van de kaart dan moet je die even open krabben, zodat je die kunt tonen.

Wat de financiele situatie betreft, die zal volgend jaar totaal anders worden voor onze groep. Dit is allemaal het gevolg van Switch. Zo als jullie weten is het ministerie gehouden aan een groot bezuinigingsplan om de kosten van Switch terug te verdienen. In grote lijnen komt het neer dat voor de huidige leden de bijdrage per jaar wordt bijgesteld naar € 25,- en voor nieuwe leden vanaf 1 januari 2018 op € 10,-. Voor die nieuwe leden schijnt men dan ook een contributie te willen heffen, gelijk aan de contributie van de personeelsvereniging. Hoe wij als bestuur hier invulling aan gaan geven weten we nog niet. Genoemde financiele maatregel kennen we pas sinds gisteren. In het nieuwe jaar zullen we  hier uitgebreid op terugkomen, maar dat we een stapje terug zullen moeten doen is duidelijk.

In tegenstelling tot de vorige jaren houden we nu geen loterij. Dit zou je al een bezuiniging kunnen noemen. Maar om toch iets aardigs te doen, hebben we als bestuur bedacht om de oudste in dit gezelschap te vereren met een fles wijn. Dus ik wil adviseren: Hou het zo lang mogelijk vol en te zijner tijd valt die fles ook bij jou in de schoot.

Helaas ook dit jaar zijn er weer mensen van PAH overleden t.w.: de heren: F.W. Brand; J.H. Kleywegt en J.J. van Wissen. Het aantal leden van deze groep is nu : 411 De gemiddelde leeftijd van heel deze groep is 70,27 jaar. T.o.v. 2016 een daling van 2,85 jaar. Gelet op de gevolgen van Switch zal het jullie niet verwonderen dat de leeftijdsgroep t/m. 69  het grootste deel voor hun rekening neemt n.l. 222.
De groep 80 + wordt vertegenwoordigd door 51 personen. De rest is voor de rekenaars onder ons.
Als aardige herinnering: Het bestuur stuurt per 1 januari a.s. de PAH 10 jaar aan. Schijnbaar doen we het goed, want in die 10 jaar hebben we maar weinig kritiek gekregen en deze kritiek was dan ook nog opbouwend.

Rest mij jullie, namens het bestuur van de PAH, een gezellige en keuvelende middag toe te wensen. Drink en eet met mate en blijft gezond.

Johan Goverde voorzitter