Geb.datum
Geb.datum
Digitale toezending post (akkoord)
Naam
Naam partner
Postcode +
plaats
Adres
Werkzaam
geweest bij
Telefoonnummer
Emailadres
Lid van het
personeelsfonds
Min. van Fin.?
  meld(en)t zich aan bij de Postactieven Haaglanden
hij/zij verkla(a)r(en)t niet (meer) bij een andere regio te staan ingeschreven
Eerste maand ABP-betaling
SAP-nummer
lidmaatschap ingaande 1-1-18 is niet meer gratis, en bedoeld voor degene die of met FPU of met pensioen is en aansluitend werkzaam is geweest bij de belastingdienst, en/of diens partner. Bijdrage 15 euro per persoon per (gedeelte van het) jaar.