MUTATIES LEDENBESTAND
Wie verwelkomen we en/of van wie nemen we afscheid (vanaf 01-11-08) bij de Postactieven Haaglanden?
Neem voor inlichtingen/vragen, bijvoorbeeld of een oud-collega (ergens in den lande) lid is van de
Postactieven, contact op met het Servicebureau CPB. Haaglanden valt overigens onder regio 23.
Commissie Postactieven Belastingdienst
p/a Servicebureau postactieven
Postbus 907
7301 BD Apeldoorn
                          tel. (055) 528 49 03             email:

homepage: www.cpb-pa.nl/