Den Haag, 18 februari 2014

                                                       NIEUWSBRIEF

Beste mensen,                                                                             

ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in het jaar 2014.

Kijk overigens voor de allerlaatste stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen regelmatig op onze website (www.pahaaglanden.nl). Deze is altijd up-to-date. Ook is inschrijven (activiteiten) via de site mogelijk.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2013 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 28 januari 2014 goedgekeurd/vastgesteld. Het is als bijlage van deze nieuwsbrief toegevoegd.

LEDEN
Per 1 december 2013 - de peildatum -  waren er 317 voor de landelijke subsidie in aanmerking komende personen lid van onze vereniging.

SOOS
Als gevolg van het feit dat er in september 2014 weer de Landelijke Dag voor de Postactieven wordt gehouden is er dit jaar één soos. Deze zogenoemde voorjaarssoos wordt gehouden dinsdag 18 maart! U en/of uw partner zijn vanaf 14:00 uur van harte welkom voor een gratis hapje en/of een drankje. Maar vooraf koffie en/of thee met iets erbij.  Weer een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten en/of alvast een voorproefje te nemen op het jaarlijkse dagje uit in mei. Locatie: het belastingkantoor Den Haag gebouw Prinsenhof aan de Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

LET OP: er volgt géén (aparte) uitnodiging voor deze soosmiddag meer. Dus leg de datum vast in uw agenda.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijks uitje staat weer op de rol. Dinsdag 13 mei 2014 - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto. Vertrek vanaf het belastingkantoor Den Haag gebouw Prinsenhof, Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te ‘s-Gravenhage.

Programma
Om 08:30 uur (LET OP: dus vroeger dan andere keren !) vertrekken we vanaf het belastingkantoor in Den Haag (Prinsenhof) voor een gezellig dagje Zeeland.

Eerst rijden we via de Haringvlietbrug en Oude Tonge naar Bruinisse waar de koffie met gebak op ons wacht. Vervolgens maken we een mooie rit dwars door Zeeland, we komen langs Zierikzee, gaan we de Zeelandbrug over en komen uiteindelijk na het doorkruisen van Zuid Beveland en Walcheren (tussen Middelburg en Vlissingen door) zo'n beetje bij het begin van de Westerschelde in het badplaatsje Zoutelande. Daar gebruiken we vlakbij de boulevard de lunch bij Willebrord.

Na de lunch gaan we met de bus (terug) naar Middelburg alwaar we "inschepen" voor een boottocht naar Veere. Onderweg worden we - een belevenis - geschut. In Veere is er de mogelijkheid op eigen gelegenheid het eeuwenoude en historische plaatsje te bekijken.

Dan wordt het langzamerhand tijd voor het diner. We rijden via een stukje Noord Beveland, langs Neeltje Jans over de Oosterscheldekering naar Burg-Haamstede door Schouwen-Duiveland over de Brouwersdam, langs Port Zélande en de Grevelingendam naar Stellendam. We zijn inmiddels weer in Zuid Holland. In het Wapen van Stellendam wacht het diner.

Het zit er bijna op. Over de Haringvlietsluizen rijden we tenslotte door Voorne-Putten richting Pernis om via de Beneluxtunnel uiteindelijk rond 21:00 uur Den Haag weer te bereiken.

Via Pasteur hebben we enkele rolstoelen kunnen regelen voor degenen die slecht ter been zijn. Wel is het zo dat degenen die er gebruik van maken zelf voor iemand moeten zorgen die de rolstoel duwt.

Kosten per deelnemer
We hebben de eigen bijdrage kunnen handhaven op € 32,50 per persoon. Deelnemersstop? Beschikbaar zijn twee bussen en vol=vol! Schrijf dus snel in. Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, mits als lid geregistreerd.

Aanmelden
Indien u wilt deelnemen aan het dagje-uit dan kunt u op dit moment volstaan met het invullen en terugzenden, in een zelf gefrankeerde enveloppe, van bijgaand aanmeldingsformulier. Aanmelden kan ook via het formulier op de website (www.pahaaglanden.nl). Of een e-mail aan Bert de Jong, postactievenhaaglanden@casema.nl. Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 te zijn ontvangen.

Betaalinformatie
Degenen die zich hebben aangemeld krijgen te zijner tijd bericht over de datum en wijze van betaling. Tijdige betaling is een vereiste voor deelname.

NOGMAALS: Gelet op het feit dat er sprake is van een maximale capaciteit (beschikbaar
                     twee bussen en VOL=VOL) moeten we de regel die het eerst komt die het
                    eerst maalt toepassen.
Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel  dan wel  met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, e-mail: ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

LANDELIJKE DAG
Dit jaar is er weer de tweejaarlijkse Landelijke Dag Postactieven. Zoals altijd in het Business Centre in Nieuwegein. Het accent ligt ditmaal op het zelf participeren aan activiteiten, workshops en lezingen. Met als klap op de vuurpijl een lezing van niemand minder dan gastspreker ex-astronaut André Kuipers.

Te zijner tijd ontvangt u van de organisatie c.q. het Servicebureau Postactieven de uitnodiging, het definitieve dagprogramma en informatie omtrent deelname.

Het bestuur van de Postactieven Haaglanden stelt evenals vorige keer een bijdrage in de reiskosten beschikbaar van  maximaal € 10 per persoon. Exacte bedrag is afhankelijk van het totaal aantal mensen dat gebruik maakt van de regeling. Declareren (achteraf) bij onze penningmeester Bert de Jong.

KLAVERJASSEN
Als u wilt klaverjassen bent u als lid van de PaH van harte welkom bij de pers.ver. AFC. Tweemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd (rond de Pasen en rond de Kerst). Rotterdams systeem, verplicht gaan en drie rondes van 16 spellen. Elke ronde met een door het lot aangewezen maat. Het gaat om de gezelligheid, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. Zie voor info onze site, of neem contact op met of schrijf in bij organisator Jan Al, telefoon 088-1522477 of e-mail mjbc.al@belastingdienst.nl.

De Paasklaverjas wordt gehouden maandag 14 april en de Kerstklaverjas maandag 15 december. Om 19:30 uur aanwezig zijn. Parkeren (gratis) in de ondergrondse parkeergarage na vooraf aanmelden bij (mede)organisator Jan Al.

KERSTBIJEENKOMST
De Kerstbijeenkomst 2014 staat gepland voor dinsdag 16 december. LET OP de tijd: vanaf 14:30 uur. Onze weer zeer gezellige jaarlijkse bijeenkomst in het belastingkantoor Haaglanden gebouw Prinsenhof te Den Haag.  We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopen jaar hadden we meer dan 160 inschrijvingen. In het najaar hoort u hier weer meer over.

KERSTPAKKET
Het kerstpakket i.c. de VVV-bon is het bestuur en u weer goed bevallen. We gaan hier mee door.

Namens het bestuur van Postactieven Haaglanden
en met vriendelijke groet,Ferrie v.d. Heuvel
secretaris