Den Haag, 28 februari 2015
                                                           NIEUWSBRIEF

Beste mensen,

ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in het jubileumjaar 2015 (4e lustrum).
Kijk overigens voor de allerlaatste stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen regelmatig op onze website (www.pahaaglanden.nl). Deze is altijd up-to-date. Ook is inschrijven (activiteiten) via de site mogelijk.

ID-BEWIJS
Graag maken we de leden die van plan zijn van onze activiteiten in het gebouw Prinsenhof (Belastingkantoor Den Haag) gebruik te maken attent op de legitimatieplicht bij het aanmelden aan de balie bij de mensen van de beveiliging. Zonder geldig ID-bewijs zal de afdeling beveiliging van het gebouw géén toestemming verlenen tot toegang!

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2014 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 27 januari 2015 goedgekeurd/vastgesteld. Het is als bijlage van deze nieuwsbrief toegevoegd.

LEDEN
Per 1 december 2014 - de peildatum - waren er 322 voor de landelijke subsidie in aanmerking komende personen lid van onze vereniging.

SOOSMIDDAGEN
Als gevolg van het feit dat er in september 2015 géén Landelijke Dag voor de Postactieven is (zoals bekend is dit eens in de twee jaar), is er dit jaar bij ons tweemaal een soos.
De eerste de zogenoemde voorjaarssoos wordt gehouden dinsdag 21 april!  Een maand later dan gebruikelijk maar wel een speciale. Naar aanleiding van ons 20 jarig bestaan (PaH opgericht per 1 maart 1995) heeft het bestuur gekozen voor een uitgebreidere soos. Naast de koffie/thee/koekjes/-drankjes/hapjes wordt er een Indische Lunch verzorgd.

U en/of uw partner zijn vanaf 14:00 uur van harte welkom. Bar dicht 16:30 uur. Er is voor u als lid geen eigen bijdrage. Weer een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten en/of alvast een voorproefje te nemen op het jaarlijkse dagje-uit in mei.

Donderdag 17 september is er vervolgens de najaarssoos. Aanvang ook weer (vanaf) 14:00 uur. Bar dicht 16:30 uur. Voor deze soos, waarvoor u als lid geen eigen bijdrage verschuldigd bent, ontvangt u géén aparte uitnodiging. Leg deze datum derhalve vast in uw agenda!

Locatie: het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) Pr. Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijkse uitje staat weer op de rol. Dinsdag 12 mei  - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto. Deelname zoals altijd voor eigen risico.

Programma
Om 08:45 uur vertrekken we vanaf het belastingkantoor in Den Haag - tijdig verzamelen in restaurant gebouw Prinsenhof - voor een gezellig dagje Noord Holland. We rijden in één keer naar de Zaanse Schans. Daar aangekomen is er koffie met gebak. Aangesterkt is er vervolgens tijd
de unieke woon- en werkbuurt met werkende molens, oude ambachten/musea, mooie oude groene typische stijlhuizen met ook een originele Albert Heijn uit vervlogen tijd te aanschouwen.

Tijd voor de lunch, die we gebruiken na een ritje noordwaarts in - wie kent het niet - Stompetoren!

Vast en zeker voldaan vervolgen we onze weg zuidwaarts naar IJmuiden. Daar schepen we in en maken een interessante vaartocht. Langs de visafslag, de vissersschepen, de Duitse duikboot-bunker, de nautische verkeerstoren, het Forteiland, de bekende sluizen, pieren en niet te vergeten de Hoogovens. Bij gunstig weer pakken we zelfs even een stukje Noordzee mee.

Dan weer in de bus, op weg naar Buitenkaag. Daar is restaurant Kaagzicht in gereedheid gebracht voor ons diner.

Uiteindelijk rond 21:00 uur verwachten we weer Den Haag c.q. onze opstapplaats (incl. CS) te bereiken.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in de bussen GEEN rolstoelen aanwezig. Is een rolstoel noodzakelijk dan zal daar zelf voor gezorgd moeten worden.

Kosten per deelnemer
De eigen bijdrage is evenals voorgaande jaren € 32,50 per persoon. Deelnemersstop? Beschikbaar zijn twee bussen en vol=vol! Schrijf dus snel in.

AANMELDEN
Uit logistiek oogpunt is het noodzakelijk dat de organisatie van te voren weet wie er komen gaat. Daarom wordt u indien u van de uitnodiging tot deelname aan de voorjaarssoos en/of dagje-uit gebruik maakt verzocht bijgaande antwoordstroken in te vullen en terug te zenden in een zelf gefrankeerde enveloppe. Aanmelden kan ook via de betreffende rubriek op de website (www.pahaaglanden.nl). Of middels een e-mail aan postactievenhaaglanden@casema.nl.

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 te zijn ontvangen.
Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, mits als lid geregistreerd.

Betaalinformatie
Degenen die zich hebben aangemeld voor het dagje-uit krijgen te zijner tijd bericht over de datum en wijze van betaling. Tijdige betaling is een vereiste voor deelname.

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel dan wel met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, e-mail: ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

SMOELENBOEK
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het “fotografisch vastleggen” van leden. In 2014 zijn we daar mee doorgegaan en hebben we de meeste foto’s kunnen voorzien van een roepnaam. Nieuwe leden zullen in het vervolg worden gevraagd zelf voor een (digitale) foto te zorgen. Uiteindelijk komen de foto’s beschikbaar op de eigen site. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven
ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. De foto’s worden voorzien van de roep/voornaam zónder achternaam. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

KLAVERJASSEN
Als u wilt klaverjassen bent u als lid van de PaH van harte welkom bij de pers.ver. AFC. Tweemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd (rond de Pasen en rond de Kerst). Rotterdams systeem, verplicht gaan en drie rondes van 16 spellen. Elke ronde met een door het lot aangewezen maat. Het gaat om de gezelligheid, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. En altijd een prijs. Zie voor info onze site, of neem contact op met of schrijf in bij organisator Jan Al, telefoon 088-1522477 of e-mail mjbc.al@belastingdienst.nl.

De Paasklaverjas wordt gehouden maandag 30 maart en de Kerstklaverjas maandag 14 december. Om 18:45 uur uiterlijk aanwezig zijn i.v.m. de vervroegde aanvang van 19:00 uur. Parkeren (gratis) in de ondergrondse parkeergarage na vooraf aanmelden bij (mede)organisator Jan Al. Kosten niet AFC-leden € 3 en leden € 1.

KERSTBIJEENKOMST
De Kerstbijeenkomst 2015 staat gepland voor dinsdag 15 december. Onze altijd weer geanimeerde jaarlijkse bijeenkomst in het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) te Den Haag. Vanaf 14:30 uur bent u welkom.  Geen eigen bijdrage verschuldigd. We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopenjaren hadden we meer dan 160 inschrijvingen. In het najaar hoort u hier weer meer over.

KERSTPAKKET
Het kerstpakket i.c. de VVV-bon is het bestuur en u weer goed bevallen. We gaan hier mee door.

Namens het bestuur van Postactieven Haaglanden
en met vriendelijke groet,

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris