Den Haag, 7 maart 2016


                                                         NIEUWSBRIEF

Beste mensen,                                                                             

ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in het jaar 2016.

Kijk voor de stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen overigens regelmatig op onze website (www.pahaaglanden.nl). Deze is altijd up-to-date. Ook is inschrijven (activiteiten) via de site mogelijk.

ID-BEWIJS
We maken de leden die van plan zijn van onze activiteiten gebruik te maken attent op de legitimatieplicht bij het aanmelden aan de balie bij de mensen van de beveiliging in het gebouw Prinsenhof (Belastingkantoor Den Haag). Zonder geldig ID-bewijs zal de afdeling beveiliging géén toestemming verlenen tot toegang!

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2015 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 23 februari 2016 vastgesteld.

LEDEN
Per 1 december 2015 - de peildatum -  waren er 338 personen lid van onze vereniging.

SOOSMIDDAGEN
Als gevolg van het feit dat er 21 september 2016 weer een Landelijke Dag voor de Postactieven is (zoals bekend eens in de twee jaar), is er dit jaar bij ons slechts éénmaal een soosmiddag.

Deze zogenoemde voorjaarssoos wordt gehouden donderdag 17 maart 2016. U en/of uw partner zijn vanaf 14:00 uur van harte welkom. Bar dicht 16:30 uur. Er is voor u als lid geen eigen bijdrage. Een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten, bijvoorbeeld over het aankomende dagje-uit in mei. Het is niet nodig u van te voren aan te melden.

Locatie: het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) Pr. Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijkse uitje staat op de rol. Donderdag 19 mei 2016  - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto. Deelname zoals altijd voor eigen risico. Sluit bijv. zelf een annuleringsverzekering af.

Programma
LET OP: het wordt een lange dag. Reisdoel: Vlaanderen. 08:45 uur vertrekken we met twee bussen van Pasteur vanaf het belastingkantoor in Den Haag en stoppen we in de buurt van Breda voor koffie met gebak. Daarna vervolgen we onze reis om tussen de middag in de prachtige oude plaats Mechelen te arriveren. De imposante Romboutstoren bij de gezellige Grote Markt ziet ons al aankomen. Hierna is er de tijd om het oude centrum te bekijken, vergeet het stadhuis niet op de hoek van de Befferstraat (!) en de Grote Markt.

Voor de lunch word je geacht deze keer zelf zorg te dragen. Je neemt bijvoorbeeld broodjes of iets dergelijks mee van huis, of koopt ze ter plaatse, of bezoekt een typische Belgische frituur, of wat te denken één van de vele een bonbonzaken, of misschien nog beter en gezelliger een leuk restaurantje met of zonder terras. Er is voor elk wat wils. Als tegenprestatie ligt het inschrijfgeld voor het dagje-uit € 10 per persoon lager.
               
Dan is het richting namiddag tijd voor een bezoek (na een kort ritje met de bussen) aan het Urusulineninstituut met zogeheten wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een complex  (een verborgen parel van de art nouveau) dat je gezien moet hebben. Denk aan de Ursulzaal, de pianogalerij, de Alpenzaal en de feestrefter. De bijbehorende kloosterkerk in zandsteen en neogotisch ornaat is indrukwekkend te noemen.

We drinken daar ook nog een kopje koffie.

Uiteindelijk moeten we weer richting Nederland en denken aan de inwendige mens. We doen ons tegoed bij het bij sommigen van jullie inmiddels bekende Bouvigne Paradijs bij Breda. (Oosters) eten zoveel je wilt, maar houd goed rekening met hun befaamde toetjesbuffet! Drankjes zoals altijd voor eigen rekening. De thuiskomst bij CS of belastingkantoor uiteindelijk zeker niet vóór 22:00 uur te verwachten. Houd daar rekening mee!

Kosten per deelnemer
De eigen bijdrage is dus deze keer lager dan andere jaren i.v.m. de lunch die voor eigen rekening en op eigen gelegenheid is, en bedraagt € 25 per persoon.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de betreffende rubriek op de website (www.pahaaglanden.nl bij ‘activiteiten’ en ‘dagje-uit’ of middels een e-mail aan Bert de Jong, postactievenhaaglanden@casema.nl. of voor degenen die de uitnodiging per post hebben gekregen via het retourneren van de aanmeldstrook. Uw aanmelding dient in ieder geval uiterlijk vrijdag 8 april 2016 door ons te zijn ontvangen.

Deelnemersstop? Beschikbaar zijn twee bussen (100) en vol=vol! Schrijf dus snel in, voorkom plaatsing op de wachtlijst.

Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, mits als lid geregistreerd.

Betaalinformatie
Degenen die zich hebben aangemeld voor het dagje-uit krijgen te zijner tijd bericht over deelname, en datum en wijze van betaling. Tijdige betaling is overigens een vereiste voor deelname.

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel  dan wel  met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, e-mail: ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

SMOELENBOEK
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het “fotografisch vastleggen” van leden. Nieuwe leden worden bij aanmelding gevraagd zelf voor een (digitale) foto te zorgen. Uiteindelijk komen de foto’s beschikbaar op de eigen site. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

E.e.a. is nog niet compleet. Komt u er achter dat uw foto er niet bij zit (of die van uw partner) schroom dan niet een digitaal (pas)fotootje aan Bert de Jong - de beheerder van het smoelenboek - te sturen. Emailadres postactievenhaaglanden@casema.nl. Klopt een naam niet (of ontbreekt er een naam van de partner bijvoorbeeld) geef dit dan eveneens door.

KLAVERJASSEN
Als u wilt klaverjassen bent u als lid van de PaH van harte welkom bij de pers.ver. AFC. Tweemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd (rond de Pasen en rond de Kerst). Rotterdams systeem, verplicht gaan en drie rondes van 16 spellen. Elke ronde met een door het lot aangewezen maat. Het gaat om de gezelligheid, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. En altijd een prijs. Zie voor info onze site, of neem contact op met of schrijf in bij organisator Jan Al, telefoon 088-1522477 of e-mail mjbc.al@belastingdienst.nl.

De Paasklaverjas wordt gehouden maandag 14 maart en de Kerstklaverjas maandag 19 december. Om 18:45 uur uiterlijk aanwezig zijn i.v.m. de vervroegde aanvang van 19:00 uur. Parkeren (gratis) in de ondergrondse parkeergarage na vooraf aanmelden bij (mede)organisator Jan Al. Kosten niet AFC-leden  € 3 en leden € 1.

LANDELIJKE DAG
Ditmaal wordt de tweejaarlijkse Landelijke Dag woensdag 21 september 2016 gehouden. Weer in Nieuwegein. U ontvangt hiervoor t.z.t. een persoonlijke uitnodiging en informatie omtrent het programma van de organisatie. Het bestuur van de PaH stelt u als lid van de Postactieven Haaglanden evenals voorgaande keren een bijdrage in de reiskosten - afhankelijk van het aantal deelnemers en met een maximum van € 10 per deelnemer - in het vooruitzicht. Te declareren bij de penningmeester.

KERSTBIJEENKOMST
De Kerstbijeenkomst 2016 staat geboekt voor dinsdag 20 december. Onze altijd weer geanimeerde jaarlijkse bijeenkomst in het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) te Den Haag.

Vanaf 14:30 uur bent u welkom.  Er wordt in buffetvorm een warme Indische maaltijd aangeboden, er is een gratis loterij en na afloop van de bijeenkomst (één per huisadres) is er een kerstkrans. Geen eigen bijdrage verschuldigd. We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopen jaren hadden we meer dan 180 inschrijvingen. In het najaar hoort u hier weer meer over.

KERSTPAKKET
Het kerstpakket in de vorm van een  VVV-bon is het bestuur en u weer goed bevallen. We gaan hier mee door.


Namens het bestuur van Postactieven Haaglanden

en met vriendelijke groet,


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris