Wetenswaardigheden voor de leden van Postactieven Haaglanden per 19-03-2008

1   Afgelopen soos
De eerste soos van 2008 was weer een succes. Er werd onder het genot van een drankje en een hapje weer lekker bijgepraat, waarbij al een voorproefje kon worden genomen op het dagje uit in mei.

2    Landelijke fiets- en wandeldag
Als bijsluiter bij deze brief treft u een uitnodiging aan voor de op zaterdag 7 juni 2008 te houden landelijke Fiets- en Wandeldag onder auspiciën van de Federatie voor Personeelsverenigingen-FINVA. Degenen die over een e-mailadres beschikken hebben deze informatie al op 15 maart jl. ontvangen via ons bestuurslid Bert de Jong.
Voor de sportievelingen onder ons een leuke geste om eens aan een dergelijke dag deel te nemen.
Het bestuur van PAH kan echter hierbij geen ondersteuning verlenen in bijvoorbeeld gemeenschappelijk vervoer. Inschrijving zal dus op individuele basis moeten geschieden. Aanmelden kan tot 15 mei 2008. Indien u geen beschikking heeft over een e-mailadres en telefonisch aanmelden lukt niet, schroom dan niet en neem bijtijds contact op met ondergetekende.

3   Vervallen soosmiddag in september
De aanvankelijk op dinsdag 23 september 2008 geplande soosmiddag gaat NIET door wegens vakantie van onze barmedewerkers.
De soos zal nu gehouden worden op DONDERDAG 9 oktober 2008. De leden die door andere verplichtingen op dinsdag verhinderd waren hebben nu ook eens de gelegenheid om de soos bij te wonen.

4   Kerstpakketten 2007
Tijdens de afgelopen soosmiddag heeft het bestuur van een tweetal leden vernomen dat zij, ondanks dat het servicebureau in Apeldoorn bij het verzorgende bedrijf geklaagd heeft, ontstoken zijn gebleven van een kerstpakket. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en heeft direct actie ondernomen. Overigens heeft het landelijk gezien klachten geregend over de slechte bezorging door TNT.

5   Landelijke dag 2008 Postactieven in Nieuwegein.
De datum van woensdag 17 september 2008 staat nog steeds vast. Als locatie is gekozen voor “Nieuwegeins Business Center ( NBC)”. Eind mei zal aan elke postactieve door het servicebureau de definitieve aankondiging/uitnodiging worden verzonden.
In 2006 hebben 50 leden van PAH deelgenomen aan deze dag. Hierdoor kon het bestuur zorgen voor gemeenschappelijk vervoer. Indien er dit jaar weer voldoende deelnemers zijn is de mogelijkheid niet uitgesloten dat gezorgd kan worden voor een bus t.b.v. vervoer. De kosten hiervoor kunnen helaas niet of niet volledig voor rekening van PAH worden genomen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers. Des te meer deelnemers des te minder de eigen bijdrage. Meer informatie hierover zult u van ons ontvangen nadat het definitieve programma bekend is.

6   Dagexcursie naar Drenthe
Tijdens de afgelopen soos heeft ondergetekende al een tipje van de sluiter opgelicht.
Voor de belangstellenden was documentatie aanwezig over zandtapijt strooien en het te bezoeken Veenloopcentrum en het Bargerveen. De inschatting is dat er geen grote afstanden gelopen worden.
Op dit moment is het aantal leden dat zich opgegeven heeft voor deze dagexcursie, zodanig dat er 2 bussen ingezet kunnen worden.
Halverwege april zullen de deelnemers bericht ontvangen over het definitieve programma, waaronder de opstapplaats en het verzoek om de eigen bijdrage over te willen maken op de girorekening van onze penningmeester.

7   Bestuursleden en contactpersoon
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden dan wel contactpersoon.