NIEUWSBRIEF

Beste mensen,                                                                             


ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in het jaar 2011. LET OP: er vinden géén activiteiten meer plaats in het voormalig CBG Rijswijk! De locatie voor onze activiteiten is vanaf nu gebouw Prinsenhof (belastingkantoor Haaglanden) aan de Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te Den Haag. Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer, zo stopt Randstadrail (lijnen 3 en 4) voor de deur, maar ook bijvoorbeeld op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station.

Voor de allerlaatste stand van zaken/nieuwtjes/ wijzigingen/aanvullingen verwijs ik naar onze website. Deze wordt zo up-to-date-mogelijk gehouden.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2010 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 25 januari 2011 goedgekeurd/vastgesteld. Het is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

SOOSMIDDAGEN
De soosmiddagen van 2011 - dit jaar zijn het er vanwege het ontbreken van de Landelijke Dag in september weer twee -  zullen worden gehouden op dinsdag 15 maart en donderdag 15 september.  U en/of uw partner zijn van harte uitgenodigd! Weer een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten en/of alvast een voorproefje te nemen op het jaarlijkse dagje uit in mei. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: belastingdienst Haaglanden, gebouw Prinsenhof.

LET OP
: er volgen géén (aparte) uitnodigingen meer. Dus leg de data vast in uw agenda.

LANDELIJKE DAG
De tweejaarlijkse Landelijke Dag Postactieven werd in 2010 gehouden, derhalve is er geen één in 2011.

KERSTBIJEENKOMST
De kerstbijeenkomst 2011 staat gepland op dinsdag 13 december. Vanaf 14:00 uur wordt u weer verwacht op onze zeer gezellige jaarlijkse bijeenkomst bij de belastingdienst Haaglanden in gebouw Prinsenhof te Den Haag.  We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopen jaar hadden we weer zo’n kleine 150 deelnemers. In het najaar hoort u hier weer meer over (uitnodiging/ inventarisatie etc.).

KERSTPAKKET
Het kerstpakket nieuwe stijl (de VVV-bon) is het bestuur, en naar wij begrepen hebben de leden ook nu weer goed bevallen. We zijn derhalve voornemens hiermee door te gaan.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijks uitje staat weer op de rol. Donderdag 19 mei 2011 - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto.

Vertrek vanaf de Belastingdienst Haaglanden gebouw de Prinsenhof, (ik zeg het nog maar een keertje) Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te ‘s Gravenhage.

Programma
Tijdstip van vertrek 08:45 uur waarna we gaan rijden richting Utrechtse Heuvelrug.  Doel: koffie en gebak in Maarsbergen. We vervolgen de tocht middels een interessante route door het Gooi (Baarn, Laren, Blaricum, Naarden en Muiden) en komen tenslotte uit in hartje Amsterdam. Vlakbij de Zeedijk gebruiken we een koffietafel/lunch. Na de lunch bent u 1 ½ uur vrij om een gezellig stukje Amsterdan op eigen gelegenheid te bekijken. Vervolgens stappen we aan boord van een rondvaartboot voor een tocht over de bekende grachten en het IJ. Na het uitschepen stappen we weer in de bus en rijden we naar Buitenkaag alwaar we in een gezellig restaurant het diner gebruiken. Thuiskomst ongeveer 21:00 uur.

Via Pasteur hebben we enkele rolstoelen kunnen regelen voor degenen die slecht ter been zijn. Wel is het zo dat degenen die er gebruik van maken zelf voor iemand moeten zorgen die de rolstoel duwt.

Kosten per deelnemer
De eigen bijdrage voor deze dagexcursie, is afhankelijk van het aantal deelnemers, voorshands - evenals vorig jaar - begroot op € 28,50 per persoon. Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, die als lid geregistreerd zijn.

Aanmelden
Indien u wilt deelnemen aan het dagje-uit dan kunt u op dit moment volstaan met het invullen en terugzenden, in een zelf gefrankeerde enveloppe, van bijgaand aanmeldingsformulier. Aanmelden kan ook via het formulier op de website www.pahaaglanden.nl. Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 18 maart 2011 te zijn ontvangen.

Nadere informatie
Nadere informatie over het dagje-uit, de hoogte van het definitief bedrag eigen bijdrage en de wijze van betalen volgen in de maand april voor degenen die zich tijdig hebben aangemeld. Dus op dit moment nog geen geld overmaken!

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel  dan wel  met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, e-mail:
ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

Namens het bestuur van PaH
en met vriendelijke groet,


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris