NIEUWSBRIEF februari 2012

Beste mensen,                                                                             


ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in het jaar 2012. LET OP: zoals in de vorige nieuwsbrief (februari 2011) reeds kenbaar was gemaakt: er vinden géén activiteiten meer plaats in Rijswijk! CBG Haaglanden in gebouw Prinsenhof aan de Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te Den Haag is ons nieuwe "thuis". Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer, Randstadrail (lijnen 3 en 4) voor de deur, maar ook het Centraal Station ligt op maar 10 minuten loopafstand.

Kijk voor de allerlaatste stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen altijd op onze website. Deze wordt up-to-date gehouden.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2011 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 19 januari 2012 goedgekeurd/vastgesteld. Het is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

OPEN DAG CBG HAAGLANDEN

Zaterdag 17 maart is er Open Dag bij het CBG Haaglanden. De verbouwing c.q. aanpassing  (inclusief nieuw meubilair) uitgevoerd na het vertrek van het Ministerie van Financiën uit het gebouw, is gereed. Het personeel wordt in de gelegenheid gesteld met hun gezin/familie de nieuwe werkplek te bekijken.

Die Open Dag gaat ook voor de Postactieven gelden. U zult hierover binnenkort bericht ontvangen of heeft dit inmiddels al gekregen. Dus voor de geïnteresseerden: houd die dag vrij.

SOOSMIDDAGEN
Als gevolg van het feit dat er in september 2012 weer een Landelijke Dag voor de Postactieven wordt gehouden (zie hierna) zal er die maand geen soos zijn. Wel is er de voorjaarssoos: donderdag 22 maart! U en/of uw partner zijn van harte uitgenodigd! Weer een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten en/of alvast een voorproefje te nemen op het jaarlijkse dagje uit in mei. Aanvang: 14.00 uur. Locatie zoals gezegd: CBG Haaglanden in gebouw Prinsenhof.

LET OP
: er volgt géén (aparte) uitnodiging voor de soos meer. Dus leg de datum vast in uw agenda.

LANDELIJKE DAG
De tweejaarlijkse Landelijke Dag Postactieven kan, dankzij de toezegging van de DG belastingdienst Peter Veld dat de subsidie gehandhaafd blijft, doorgaan. Woensdag 26 september zal De Ontmoeting zoals het officieel heet weer worden gehouden. Plaats zoals voorheen: NBC te Nieuwegein. Later in het jaar hoort u daar meer over (programma, artiest, etc.) en wordt u in de gelegenheid gesteld zich aan te melden. Wij als bestuur stellen - bij gebleken voldoende belangstelling - één (gratis) bus beschikbaar voor de reis heen- en terug. Op basis van het principe: wie het eerst komt die het eerst maalt.

KERSTBIJEENKOMST
De Kerstbijeenkomst 2012 staat gepland voor dinsdag 18 december. LET OP de aanvangstijd is gewijzigd vanaf 14:30 uur wordt u verwacht op onze zeer gezellige jaarlijkse bijeenkomst in het CBG Haaglanden in gebouw Prinsenhof te Den Haag.  We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopen jaar hadden we 153 inschrijvingen. In het najaar hoort u hier weer meer over (uitnodiging/ inventarisatie etc.).

KERSTPAKKET
Het kerstpakket nieuwe stijl (de VVV-bon) is het bestuur en u weer goed bevallen. We gaan hier mee door.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijks uitje staat weer op de rol. Dinsdag 15 mei 2012 - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto.

Vertrek vanaf het CBG Haaglanden in gebouw Prinsenhof, Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te ‘s Gravenhage.

Programma
Tijdstip van vertrek 08:45 uur waarna we gaan rijden richting Noord Holland (West Friesland).  Doel: het vertrekpunt van de stoomtram in Hoorn. In een uur en een kwartier rijden we dan met de stoomtram via Wognum, Twisk, en Opperdoes naar Medemblik. Onderweg is er in de restauratiewagen koffie met Westfriese krentenmik. Bij Medemblik schepen we in voor een tocht 'buitengaats' naar Enkhuizen. Aan boord gebruiken we de lunch. In Enkhuizen is vervolgens tijd beschikbaar het leuke stadje op eigen gelegenheid te doen (wandelen, terrasje, winkelen). Daarna is het tijd voor de bus en een toeristische route naar Haarlemmerliede alwaar we het diner gebruiken. Het streven is om uiterlijk 21:00 uur weer terug te zijn vanwaar we vertrokken.

Via Pasteur hebben we enkele rolstoelen kunnen regelen voor degenen die slecht ter been zijn. Wel is het zo dat degenen die er gebruik van maken zelf voor iemand moeten zorgen die de rolstoel duwt.

Kosten per deelnemer
De eigen bijdrage voor deze dagexcursie, is afhankelijk van het aantal deelnemers, voorshands begroot op € 30 per persoon. Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, die als lid geregistreerd zijn.

De dagtocht valt wat duurder uit dan de voorgaande jaren. Het bestuur was desondanks van mening u dit leuke uitje niet te onthouden. De eigen bijdrage is ietwat verhoogd. En de gebruikelijke aangeboden twee rondjes bij het diner zitten er voor dit jaar helaas niet in. Alle drankjes buiten het arrangement zijn voor eigen rekening.

Aanmelden
Indien u wilt deelnemen aan het dagje-uit dan kunt u op dit moment volstaan met het invullen en terugzenden, in een zelf gefrankeerde enveloppe, van bijgaand aanmeldingsformulier. Aanmelden kan ook via het formulier op de website www.pahaaglanden.nl. Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 16 maart 2012 te zijn ontvangen.

Nadere informatie
Nadere informatie over het dagje-uit, de hoogte van het definitief bedrag eigen bijdrage en de wijze van betalen volgen in de maand april voor degenen die zich tijdig hebben aangemeld. Dus op dit moment nog geen geld overmaken!

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel  dan wel  met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, e-mail:
ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

Namens het bestuur van PaH
en met vriendelijke groet,


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris