Wetenswaardigheden voor de leden van Postactieven Haaglanden per 31-07-2008

1   Dagexcursie Drenthe
Ook deze dagexcursie is weer succesvol verlopen, mede gelet op het grote aantal deelnemers en het mooie weer. Door onze deskundige chauffeurs zijn we veilig vervoerd naar Schoonebeek en omstreken en weer terug naar Den Haag. De bezienswaardigheden tijdens de rondrit werden op ludieke wijze door de gidsen van commentaar voorzien. Gebleken is dat zandtapijt strooien nog een hele kunst is. Leuk om te horen dat Duitsland en Nederland bij elkaar onder de grond olie oppompen. De koffietafel, lunch en diner waren goed verzorgd en vielen bij iedereen in de smaak. Met al een lange dag die zeker de moeite waard is geweest om iets te zien en te proeven van de mooie provincie Drenthe. De met de bus in en rond Schoonebeek gereden route leent zich ook om nog eens  op de fiets over te doen. Door lange rit naar Schoonebeek en het strakke tijdschema van de buschauffeurs was er helaas onvoldoende tijd om de excursie in en rond Schoonebeek geheel en niet te gehaast te doen. Het bezoek aan het museum was hierdoor te kort en een stukje wandelen in het veen is vervallen. Het bestuur heeft zich dit goed gerealiseerd en zal zeker bij een volgende dagexcursie rekening houden met een zodanige dagindeling, die minder gehaast is en ook gelegenheid geeft tot wat meer vrije tijd.

2   Website Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB)
Sinds kort heeft de CPB een eigen website:
www.cpb-pa.nl

3   Landelijke dag
Op woensdag 17 september a.s. zal de landelijke dag voor de Postactieven van de belastingdienst gehouden worden in “Nieuwegeins Business Center “( NBC).  Inmiddels hebben zich 52 deelnemers aangemeld. Een aantrekkelijk, niet overvol programma, staat u te wachten dat in het teken staat van reünie en elkaar ontmoeten. Voor de inwendige mens staat om 12.15 uur een uitstekend verzorgd buffet klaar en de afsluitende borrel is rond 15.00 uur. Indien u met de bus reist kunt u dus borrelen i.p.v. fris drinken. Wat is er verder die dag? De Douane Harmonie zal een concert verzorgen; er is een optreden van een percussie-ensemble en een optreden van een zeemanskoor. Bij een digitaal informatiepunt kunnen de op de landelijke dag aanwezige oud-collega’s opgespoord worden. Ook kan kennis worden gemaakt met Nordic walking, het wandelen met behulp van stokken, die poles worden genoemd. Ondergetekende heeft een korte cursus gevolgd en het resultaat is verbluffend. Tijdens dit sportieve wandelen worden ook de armen optimaal benut, zodat bijna alle spieren van het lichaam tijdens het wandelen actief zijn. Met al een zeer goede lichaamsbeweging, zeker voor ouderen. Voor de belangstellenden kan dan ook een eerste kennismaking zeker niet uitblijven.
Vorenstaande is slechts een greep uit het dagprogramma voor een leuk dagje uit om ook eens uit het oog verloren oud-collega’s te ontmoeten. Alle deelnemers zullen ongeveer eind augustus, begin september, de definitieve uitnodiging ontvangen. Voor degenen die zich hebben opgegeven voor gemeenschappelijk vervoer zal hierin zal ook informatie staan over de opstapplaats van de bus.

4   Soosmiddag in oktober
De eerstvolgende soosmiddag wordt gehouden op DONDERDAG 9 oktober 2008 van 14.00 uur tot 16.30 uur. De oorspronkelijke datum van 23 september 2008 is vervallen omdat deze krap een week na de landelijke dag is en wegens vakantie van de barmedewerkers. De leden die door andere verplichtingen op dinsdag verhinderd waren hebben nu ook eens de gelegenheid om de soos bij te wonen. Het bestuur heeft gemeend om voor de soosmiddagen voortaan geen afzonderlijk aanmeldingsformulier meer te verzenden. U hoeft zich dus niet meer aan te melden. Uw komst, al dan niet met partner, om weer gezellig bij te praten stellen het bestuur en zeker uw oud-collega’s bijzonder op prijs.

5   Kerstpakketten 2007
Inmiddels zijn de leden die met Kerstmis geen kerstpakket hebben ontvangen gecompenseerd met een cadeaubon.

6   Belastingwerk
De leden die na hun pensionering het op prijs stellen om “Belastingwerk” te blijven ontvangen, kunnen zich voor toezending telefonisch aanmelden via telefoonnummer 030 275 49 00.

7   Kerstviering
Ook dit jaar zal er weer een kerstviering zijn. Nog even de datum voor zover deze nog niet op de kalender of in de agenda staat: dinsdag 16 december 2008, aanvang 14.00 uur. Hiervoor zult u nog een afzonderlijke uitnodiging ontvangen.