Den Haag, 15 februari 2010                                                          
NIEUWSBRIEF

Beste mensen,                                                                             


ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de geplande activiteiten in dit 3e lustrumjaar. Ja we bestaan inmiddels 15 jaar. Het bestuur onderzoekt in dat kader, met name gelet op de beperkte financiële middelen, de (on)mogelijkheden van een bescheiden feestelijk accent.

Voor de allerlaatste stand van zaken/nieuwtjes/ wijzigingen/aanvullingen verwijs ik naar onze website: www.pahaaglanden.nl. Deze wordt zo up-to-date-mogelijk gehouden.

Overigens kan gemeld worden dat de vacture secretariaat is vervuld. Na onderling overleg heeft  Ferrie v.d. Heuvel, voorheen plaatsvervangend secretaris, besloten de functie van secretaris op zich te nemen. Omdat Tjitra Spaans-Bhansing in november al tot het bestuur was toegetreden zijn we weer helemaal compleet en is aanvulling van buitenaf niet noodzakelijk.

JAARVERSLAG
Als zijn allereerste taak heeft de secretaris het (concept) jaarverslag 2009 opgesteld. Dit is vervolgens in de bestuursvergadering van 26 januari jl. definitief vastgesteld en als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

SOOSMIDDAG
De (enige) soosmiddag van 2010 zal gehouden worden op dinsdag 16 maart 2010.
U en/of uw partner zijn van harte uitgenodigd! Weer een leuke gelegenheid om elkaar bij te praten en alvast een voorproefje te nemen op het jaarlijkse dagje uit en/of Landelijke Dag. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: nog steeds het bedrijfsrestaurant van het CBG/Rijswijk, Steenvoordelaan 370 te Rijswijk. LET OP: er volgt géén (afzonderlijke) uitnodiging meer voor deze soos.

Vanwege het feit dat er september dit jaar weer de Landelijke Dag voor de Postactieven wordt gehouden is er in 2010 géén tweede soosmiddag.

LANDELIJKE DAG
Woensdag 29 september 2010 wordt voor de 5e keer de - inmiddels dus traditionele - Landelijke Dag voor de Postactieven Nederland (belastingdienst) gehouden. Dit tweejaarlijks GRATIS evenement “De Ontmoeting” wordt evenals vorige keren weer in Nieuwegein georganiseerd. PaH regelt voor degenen die dat willen - evenals in 2008 - een bus voor vervoer héén en terug. Eigen bijdrage voor de busreis net als in 2008 € 10. Nadere informatie/inventarisatie over deelname aan de dag (en eventueel busvervoer) volgt later in het jaar.

KERSTBIJEENKOMST
De kerstbijeenkomst 2010 staat gepland op dinsdag 14 december. Vanaf 14:00 uur wordt u weer verwacht op onze zeer gezellige jaarlijkse bijeenkomst in, zoals het er nu naar uitziet, nog steeds het CBG Rijswijk. We rekenen weer op een hoge opkomst. Afgelopen jaar hadden we afgerond 150 deelnemers. In de loop van het jaar hoort u hier meer over (uitnodiging/ inventarisatie/locatie etc.).

KERSTPAKKET
Het kerstpakket nieuwe stijl (de VVV-bon) is het bestuur, en naar wij begrepen hebben de leden eveneens, goed bevallen. We zijn derhalve voornemens hiermee door te gaan.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijks uitje staat weer op de rol. Dinsdag 18 mei 2010 - evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we ditmaal een gezellige dagtocht rond het Veluwemeer in petto.

We vertrekken LET OP vanaf de nieuwe vestigingsplaats van de Belastingdienst Haaglanden. Gebouw de Prinsenhof aan de  Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL te ‘s Gravenhage. Op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station, maar ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. De randstadrail stopt er bijvoorbeeld voor de deur.

Vertrek om 08:45 uur (wees dus op tijd) bij het gebouw de Prinsenhof Den Haag. We rijden dan richting Veluwemeer. Doel: koffie met gebak en museumbezoek in Spakenburg. Het museum “ ’t Vurhuus ” aan de karakteristieke eeuwenoude haven en scheepswerf, feitelijk een soort overdekt openluchtmuseum (bestaat uit meerdere gerestaureerde pandjes), geeft op diverse manieren een beeld van het dagelijks leven, denk bijvoorbeeld aan de klederdracht maar ook het wonen, in het echte Spakenburg.

Vervolgens rijden we op ons gemak met de bus naar Harderwijk. Daar schepen we in om een rondvaart over het Veluwemeer te maken, tegelijkertijd wordt aan de inwendige mens gedacht. Na zo'n 1 1/2 uur varen zetten we weer voet aan wal in Harderwijk. Dan is er wat tijd op eigen gelegenheid het stadje te bekijken, wat rond te wandelen, te winkelen, en/of een terrasje te pakken.

Uiteindelijk gaan we weer richting huis maar niet zonder onderweg te stoppen voor een heerlijk diner in 't Wapen van Haarzuylen in het pittoreske Haarzuilens.

De bedoeling is omstreeks 21:00 uur weer terug te zijn vanwaar we vertrokken.

Via Pasteur hebben we een 4-tal rolstoelen kunnen regelen voor degenen die slecht ter been zijn. Wel is het zo dat degenen die er gebruik van maken zelf voor iemand moeten zorgen die de rolstoel duwt.

Kosten per deelnemer
De eigen bijdrage voor deze dagexcursie, is afhankelijk van het aantal deelnemers, vastgesteld op € 28,50 per persoon. Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, die als lid geregistreerd zijn.

Aanmelden
Indien u wilt deelnemen aan het dagje-uit dan kunt u op dit moment volstaan met het invullen en terugzenden, in een zelf gefrankeerde enveloppe, van bijgaand aanmeldingsformulier. Aanmelden kan ook via het formulier op de website (www.pahaaglanden.nl). Uw aanmelding dient uiterlijk zaterdag 13 maart 2010 te zijn ontvangen.

Nadere informatie
Nadere informatie over het dagje-uit, de hoogte van het definitief bedrag eigen bijdrage en de wijze van betalen volgen in de maand april voor degenen die zich tijdig hebben aangemeld.
Dus op dit moment nog geen geld overmaken!

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel  dan wel  met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 070-3947136, email: ferrie@ziggo.nl. Dat van Tjitra tijdens kantooruren (09:00 - 16:00 uur) 088 152 2377, of email t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.


Namens het bestuur van PaH
en met vriendelijke groet,


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris