Dinsdag 14 maart was de voorjaarssoos. Erg gezellige bijeenkomst. Bezocht door iets meer dan 40 leden. Min of meer het vaste aantal bezoekers door de jaren heen. Nieuw was dat de catering niet meer in handen was van AFC. Zij zijn (helaas voor ons) gestopt met hun faciliteiten. Voorzitter Johan Goverde stipte in een mondelinge toelichting e.e.a. ook aan en vertelde voorts over de budgettaire problemen 2017 en eventuele consequenties voor ons als vereniging vanwege van de sterke bezuinigingsdrift bij de Belastingdienst als gevolg van de ons allen bekende problemen.

LET OP: Donderdag 14 september stond een tweede soos van dit jaar gepland. Het bestuur in vergadering bijeen besloot 11 mei 2017 deze soos om diverse redenen niet door te laten gaan.

SOOS